Introduceti adresa de email:

Sustinut de FeedBurner


Capitolul II – Vehiculele

SECTIUNEA 1 – Starea tehnica a vehiculelor si controlul acesteia

Art. 9. – (1) Pâna la înmatriculare sau înregistrare, vehiculele pot circula pe drumurile publice, fara inspectie tehnica, în baza unei autorizatii provizorii pentru circulatie, eliberata de autoritatea competenta, daca îndeplinesc normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere.

(2) Se inspecteaza din punct de vedere tehnic, înainte de a fi repuse în circulatie, autovehiculele, tramvaiele sau remorcile carora le-au fost efectuate reparatii în urma unor evenimente care au produs avarii grave la mecanismul de directie, instalatia de frânare sau la structura de rezistenta a caroseriei ori a sasiului.

§ 1. Conditiile minime de iluminare, semnalizare luminoasa si avertizare sonora pe care trebuie sa le îndeplineasca autovehiculele, tramvaiele, remorcile, tractoarele folosite în exploatari agricole si forestiere si vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrari

Art. 10. – Autovehiculele, tractoarele folosite în exploatari agricole si forestiere si vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrari, tramvaiele si remorcile trebuie sa fie dotate, prin constructie, cu instalatii de iluminare, semnalizare luminoasa si avertizare sonora, omologate, care sa corespunda conditiilor tehnice stabilite de autoritatea competenta.
Art. 11. – Autovehiculele destinate exclusiv transportului copiilor trebuie sa aiba montat pe caroserie, în fata si în spate, indicatorul „Copii!”.
Art. 12. – Autovehiculele care depasesc masa si/sau gabaritul trebuie echipate cu urmatoarele dispozitive suplimentare de semnalizare:
a) o placuta de identificare fluorescent-reflectorizanta, având fondul alb si chenarul rosu, montata la partea din stânga fata;
b) marcaje fluorescent-reflectorizante aplicate la partea din spate a autovehiculului sau încarcaturii, cât mai aproape de marginile laterale, formate din benzi alternante albe si rosii, descendente catre exterior, daca latimea autovehiculului depaseste 2,5 m;
c) unul sau mai multe dispozitive speciale de avertizare luminoasa de culoare galbena, montate astfel încât lumina emisa de acestea sa fie vizibila din fata, din spate si din ambele parti laterale, precum si dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare galbena montate pe partile laterale la distanta de 1,5 m între ele;
d) lumini montate pe partile laterale ale încarcaturii ori vehiculului care depaseste latimea de 2,5 m, care trebuie sa functioneze concomitent cu luminile de pozitie, precum si un dispozitiv fluorescent-reflectorizant.
Art. 13. – Se interzice montarea la autovehicul, tractor folosit în exploatari agricole si forestiere si vehicul pentru efectuarea de servicii sau lucrari, tramvai sau remorca a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare, decât cele omologate.

§ 2. Conditiile tehnice minime pe care trebuie sa le îndeplineasca bicicletele, mopedele, vehiculele cu tractiune animala si cele trase sau împinse cu mâna

Art. 14. – În circulatia pe drumurile publice, bicicleta trebuie sa fie:
a) prevazuta cu dispozitiv de frânare eficace;
b) prevazuta cu un sistem adecvat, functional, de directie;
c) dotata cu sistem de avertizare sonora; se interzic echiparea si folosirea sistemelor de avertizare sonora specifice autovehiculelor;
d) echipata în fata cu lumina de culoare alba sau galbena, iar în spate cu lumina de culoare rosie si cu cel putin un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, vizibil, de aceeasi culoare;
e) echipata cu elemente sau dispozitive care, în miscare, formeaza un cerc continuu, fluorescent-reflectorizante de culoare portocalie fixate pe spitele rotilor.
Art. 15. – Remorca atasata unei biciclete trebuie sa fie echipata, în partea din spate, cu un dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare rosie, iar daca lumina din spate a bicicletei este obturata de remorca, aceasta trebuie sa fie echipata si cu o lumina de culoare rosie.
Art. 16. – (1) În circulatia pe drumurile publice, mopedul trebuie sa fie echipat cu:
a) instalatie de frânare eficace;
b) sistem de avertizare sonora;
c) instalatie de evacuare a gazelor de ardere care sa respecte normele de poluare fonica si de protectie a mediului;
d) lumina de culoare alba în fata, respectiv lumina si dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare rosie în spate;
e) lumini de culoare galbena pentru semnalizarea schimbarii directiei de mers, în fata si în spate;
f) placuta cu numarul de înregistrare, amplasata la partea din spate a mopedului fara a obtura vizibilitatea sistemului de iluminare si semnalizare.
(2) Se interzice montarea la moped a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare, decât cele omologate.

Art. 17. – (1) Vehiculul cu tractiune animala trebuie sa fie dotat în fata cu doua dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare alba, iar în spate cu doua dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare rosie, omologate, montate cât mai aproape de marginile exterioare ale vehiculului.
(2) Placutele cu numarul de înregistrare se amplaseaza în locuri unde se asigura permanent vizibilitatea acestora, una pe partea stânga si una la partea din spate a vehiculului.
(3) Atunci când ploua torential, ninge abundent sau este ceata densa ori în alte conditii meteorologice care reduc vizibilitatea, precum si pe timpul noptii vehiculul cu tractiune animala trebuie sa fie dotat în plus, în partea laterala stânga cu cel putin o lumina de culoare alba sau galbena, situata mai sus de nivelul rotilor.
(4) Mijloacele de semnalizare prevazute la alin.(1), precum si dispozitivul care asigura lumina de culoare alba sau galbena conform prevederilor alin.(3) trebuie mentinute curate si intacte, iar vizibilitatea lor sa nu fie obturata de elementele constructive ale vehiculului sau de încarcatura transportata.
(5) Conducatorul vehiculului cu tractiune animala trebuie sa aplice pe harnasamentul animalului tragator materiale reflectorizante pentru ca acesta sa fie observat cu usurinta de catre ceilalti participanti la trafic.
Art. 18. – Vehiculul tras sau împins cu mâna trebuie sa fie prevazut, în fata si în spate, cu câte un dispozitiv fluorescent-reflectorizant omologat, de culoare alba, respectiv rosie.


SECTIUNEA 2 – Înmatricularea si înregistrarea vehiculelor

§ 1. Înmatricularea si înregistrarea vehiculelor

Art. 19. – Autoritatile competente pentru înmatricularea si radierea autovehiculelor si remorcilor sunt serviciile publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, sub coordonarea Directiei regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor.
Art. 20. – (1) La înmatriculare, autovehiculului sau remorcii i se atribuie placute cu numarul de înmatriculare si se elibereaza certificat de înmatriculare.
(2) Placutele cu numarul de înmatriculare trebuie sa aiba fondul reflectorizant de culoare alba si literele si cifrele, în relief, de culoare neagra, albastra sau rosie.
(3) În certificatul de înmatriculare se înscriu, obligatoriu, numarul de înmatriculare atribuit, precum si numarul de identificare al autovehiculului sau remorcii
Art. 21. – (1) Autovehiculul, tramvaiul, remorca sau mopedul ce nu poate fi identificat din cauza lipsei, alterarii sau distrugerii elementelor de identificare poansonate sau stantate de constructor, precum si autovehiculul sau remorca asamblat din piese ce nu pot fi identificate sau cele pentru care nu se poate stabili identitatea unuia sau mai multor detinatori ori proprietari succesivi nu pot fi omologate în vederea admiterii în circulatia pe drumurile publice. Se excepteaza autovehiculul si remorca pentru care politia poate stabili provenienta legala a acestuia.
(2) Autovehiculele si remorcile reclamate ca fiind furate în România sau în strainatate si date în urmarire de Inspectoratul General al Politiei Române nu se înmatriculeaza.
Art. 22. – La înregistrare, vehiculelor li se atribuie placute cu un singur numar de înregistrare, care trebuie sa aiba:
a) fondul reflectorizant de culoare galbena, iar literele si cifrele, în relief, de culoare neagra, pentru vehiculele înregistrate la consiliile locale;
b) fondul reflectorizant de culoare alba, iar literele si cifrele, în relief, de culoare neagra, pentru autovehiculele care se înregistreaza la Ministerul Apararii, Ministerul Administratiei si Internelor sau, dupa caz, la Serviciul Român de Informatii.

§ 2. Numerele de înmatriculare sau de înregistrare, cele provizorii si de probe ale autovehiculelor sau tramvaielor

Art. 23. – (1) La înmatriculare, fiecarui autovehicul si fiecarei remorci li se atribuie câte un numar de înmatriculare compus din indicativul judetului sau al municipiului Bucuresti, numarul de ordine, format din cifre arabe, si o combinatie de trei litere cu caractere latine majuscule.
(2) Numerele de înmatriculare ale autovehiculelor si remorcilor apartinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si membrilor acestora, precum si altor organizatii si persoane straine cu statut diplomatic, care îsi desfasoara activitatea în România sunt compuse din indicativul CD, CO sau TC, dupa caz, si numarul de ordine.
(3) În cazul numarului de înmatriculare temporara, la indicativul judetului sau al municipiului Bucuresti si numarul de ordine se adauga luna si anul în care expira valabilitatea înmatricularii.
(4) La autorizarea provizorie a circulatiei autovehiculului sau remorcii se atribuie un numar compus din indicativul judetului sau al municipiului Bucuresti si numarul de ordine.
(5) La înmatricularea pentru probe a autovehiculului sau a remorcii se atribuie un numar compus din indicativul judetului sau al municipiului Bucuresti, numarul de ordine si înscrisul “PROBE”.
(6) La data înmatricularii, înregistrarii sau autorizarii pentru circulatie se elibereaza si placutele cu numarul atribuit.
Art. 24. – (1) Numerele de înmatriculare se atribuie la rând, în ordine crescatoare.
(2) La înmatriculare, proprietarul vehiculului poate solicita, cu plata tarifelor în vigoare, atribuirea unei combinatii preferentiale a numarului de înmatriculare.
(3) Nu pot fi atribuite combinatiile de litere care pot avea o semnificatie obscena sau cele care pot conduce la asocierea cu denumirile unor autoritati publice, daca acestea solicita în scris autoritatii emitente restrictionarea atribuirii unei anumite combinatii a numarului de înmatriculare. Persoanele care detin deja vehicule înmatriculate cu numere restrictionate ulterior, pot utiliza în continuare numerele în cauza, dar numai pâna la înstrainarea vehiculului.
(4) La transferul dreptului de proprietate asupra unui vehicul, numarul de înmatriculare si placutele aferente se transfera automat fara plata noului proprietar, daca acesta are domiciliul sau sediul în acelasi judet cu fostul proprietar si daca fostul proprietar nu a optat pentru pastrarea combinatiei numarului de înmatriculare respectiv. Noul proprietar poate solicita atribuirea unei combinatii preferentiale a numarului de înmatriculare, cu plata tarifelor în vigoare.

Art. 25 – (1) Numarul de înregistrare al vehiculelor înregistrate la consiliile locale se compune din denumirea localitatii si denumirea abreviata a judetului, scrise cu litere cu caractere latine majuscule, precum si dintr-un numar de ordine, format din cifre arabe.
(2) Numarul de înregistrare al autovehiculelor înregistrate la Ministerul Apararii, Ministerul Administratiei si Internelor si, dupa caz, la Serviciul Român de Informatii se compune din abrevierea denumirii institutiei, scrisa cu litere cu caractere latine majuscule, precum si dintr-un numar de ordine, format din cifre arabe.
Art. 26. – (1) Proprietarul sau detinatorul legal trebuie sa fixeze placutele cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare în locurile special destinate, la partea din fata si din spate a autovehiculului sau tramvaiului, dupa caz, iar la motocicleta si la remorca, numai la partea din spate.
(2) Se interzice circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care nu au montate placutele cu numarul de înmatriculare sau, dupa caz, de înregistrare, în locurile stabilite.

SECTIUNEA 3 – Obligatiile proprietarilor sau detinatorilor de vehicule

Art. 27. – (1) Proprietarul de autovehicul sau remorca, cu domiciliul, sediul sau resedinta în România, este obligat:
a) sa declare autoritatii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înmatriculare, în cel mult 48 de ore de la constatare;
b) sa depuna imediat, la autoritatea emitenta, originalul certificatului de înmatriculare, daca, dupa obtinerea duplicatului, a reintrat în posesia acestuia;
(2) Persoanele juridice detinatoare de vehicule au, pe lânga cele prevazute la alin. (1), si urmatoarele obligatii:
a) sa verifice starea tehnica a vehiculelor, sa faca mentiuni despre aceasta în foaia de parcurs sau ordinul de serviciu si sa nu permita iesirea în circulatie a celor care nu îndeplinesc conditiile tehnice;
b) sa elibereze foaie de parcurs sau ordin de serviciu pentru vehiculele care se deplaseaza în cursa;
c) sa nu permita conducerea vehiculului de catre persoane care nu poseda permis de conducere corespunzator sau atestat profesional;
d) sa nu permita conducatorilor de vehicule sa plece în cursa sub influenta bauturilor alcoolice, a substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora ori într-o stare accentuata de oboseala;
e) sa tina seama de observatiile facute de politisti sau de conducatorii de vehicule în foaia de parcurs;
f) sa anunte imediat politia despre orice accident de circulatie în care sunt implicati conducatorii de vehicule proprii care nu poseda documente de constatare a acestuia;
g) sa verifice respectarea timpilor de repaus si de odihna, precum si a regimului legal de viteza, prin citirea înregistrarilor aparatelor de control al timpilor de odihna si a vitezei de deplasare;
h) sa verifice existenta autorizatiei speciale de transport si respectarea conditiilor înscrise în aceasta.
Art. 28. – (1) Detinatorii de vehicule pot monta pe acestea sisteme sonor antifurt.
(2) Durata semnalului emis de sistemul prevazut la alin.(1) nu trebuie sa fie mai mare de un minut, iar intensitatea acestuia nu trebuie sa depaseasca pragul fonic prevazut în reglementarile legale în vigoare.
(3) Se interzice montarea pe vehicule a sistemelor sonore antifurt care se declanseaza la trecerea, în imediata apropiere, a altui vehicul.


» Citeste si:

  • Nu exista articole asemanatoare.

Comenteaza

 

 

 

Puteti folosi aceste tag-uri HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*