Introduceti adresa de email:

Sustinut de FeedBurner


Capitolul V – Reguli de circulatie

SECTIUNEA 1 – Reguli generale

Art. 96. – (1) Participantii la trafic sunt obligati sa anunte administratorul drumului public ori cea mai apropiata unitate de politie atunci când au cunostinta despre existenta pe drum a unui obstacol sau a oricarei alte situatii periculoase pentru fluenta si siguranta circulatiei.

(2) Se interzice oricarei persoane sa arunce, sa lase sau sa abandoneze obiecte, materiale sau substante ori sa creeze obstacole pe drumul public. Persoana care nu a putut evita crearea unui obstacol pe drumul public este obligata sa îl înlature si, daca nu este posibil, sa îi semnalizeze prezenta si sa anunte imediat administratorul drumului public si cea mai apropiata unitate de politie.
Art. 97. – (1) Copiii cu vârsta sub 12 ani sau cu înaltimea sub 150 cm trebuie sa poarte centuri de siguranta adaptate greutatii si dimensiunilor lor, iar cei cu vârsta sub 3 ani se transporta numai în dispozitive de retinere omologate.(2) Conducatorilor de autovehicule le este interzis sa transporte copii cu vârsta de pâna la 12 ani pe scaunul din fata, chiar daca sunt tinuti în brate de persoane majore, în timpul deplasarii pe drumurile publice.
(3) Se interzice conducatorilor de autovehicule, precum si persoanelor care ocupa scaunul din fata sa tina în brate animale, în timpul deplasarii pe drumurile publice.
(4) Se excepteaza de la obligatia de a purta centura de siguranta:
a) conducatorii de autoturisme pe timpul executarii manevrei de mers înapoi sau care stationeaza;
b) femeile în stare vizibila de graviditate;
c) conducatorii de autoturisme care executa servicii de transport public de persoane, în regim de taxi, când transporta pasageri;
d) persoanele care au certificat medical în care sa fie mentionata afectiunea care contraindica purtarea centurii de siguranta;
e) instructorii auto pe timpul pregatirii practice a persoanelor care învata sa conduca un autovehicul pe drumurile publice sau examinatorul din cadrul autoritatii competente în timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere;
(5) Persoanele prevazute la alin.(4) lit.d) sunt obligate sa aiba asupra lor certificatul medical, în continutul caruia trebuie sa fie mentionata durata de valabilitate a acestuia;
(6) Afectiunile medicale pentru care se acorda scutire de la portul centurii de siguranta, precum si modelul certificatului medical se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii publice, care se publica în Monitorul Oficial al României.
Art. 98. – (1) Se interzice transportul pe motociclete si pe mopede a mai multor persoane decât locurile stabilite prin constructie, precum si al obiectelor voluminoase.
(2) Copiii în vârsta de pâna la 7 ani, daca sunt tinuti în brate, precum si cei de pâna la 14 ani se transporta numai în atasul motocicletelor.
Art. 99. – (1) Circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care nu sunt supuse înmatricularii sau înregistrarii, cu exceptia bicicletelor si a celor trase sau împinse cu mâna, este permisa numai în timpul zilei.
(2) Se interzice conducatorilor vehiculelor prevazute la alin.(1) sa circule cu acestea cu o viteza mai mare de 30 km/h.

SECTIUNEA 2 – Utilizarea partii carosabile

Art. 100. – Vehiculele trebuie conduse numai pe drumurile, partile carosabile, benzile sau pistele stabilite pentru categoria din care fac parte. În cazul în care pe drumurile publice nu sunt amenajate benzi sau piste speciale pentru mopede, biciclete si celelalte vehicule fara motor, acestea pot fi conduse si pe acostament în sensul de mers, daca circulatia se poate face fara pericol.
Art. 101. – Când drumul are doua sau mai multe benzi pe sensul de mers, vehiculele se conduc pe banda situata lânga acostament sau bordura. Celelalte benzi pot fi folosite succesiv, de la dreapta spre stânga, daca banda de circulatie utilizata este ocupata, cu obligatia de a reveni pe banda din dreapta atunci când acest lucru este posibil.
Art. 102. – Vehiculele grele, lente sau cu mase ori gabarite depasite sau cele care se deplaseaza cu viteza redusa trebuie conduse numai pe banda de lânga acostament sau bordura, daca în sensul de mers nu este amenajata o banda destinata acestora.
Art. 103. – Pe drumul public cu cel mult doua benzi pe sens si cu o a treia banda pe care este amplasata linia tramvaiului lânga axul drumului, conducatorii de vehicule pot folosi aceasta banda, cu obligatia sa lase libera calea tramvaiului, la apropierea acestuia.
Art. 104. – Vehiculele care efectueaza transport public de persoane se conduc pe banda rezervata acestora, daca o astfel de banda exista si este semnalizata ca atare. Pe aceeasi banda pot circula si autovehiculele cu regim de circulatie prioritara când se deplaseaza în actiuni de interventii sau în misiuni care au caracter de urgenta.
Art. 105. – Se interzice intrarea într-o intersectie chiar daca semnalul luminos ori un indicator de prioritate permit, daca din cauza aglomerarii circulatiei conducatorul de vehicul risca sa ramâna imobilizat, stânjenind sau împiedicând desfasurarea traficului.

SECTIUNEA 3 – Reguli pentru circulatia vehiculelor

§ 1. Pozitii în timpul mersului si circulatia pe benzi

Art. 106. – (1) Pe un drum public prevazut cu minimum trei benzi pe sens, când conducatorii a doua autovehicule circula în aceeasi directie, dar pe benzi diferite si intentioneaza sa se înscrie pe banda libera dintre ei, cel care circula pe banda din dreapta este obligat sa permita celui care vine din stânga sa ocupe acea banda.
(2) Pe drumul public cu mai multe benzi, conducatorii de autovehicule care circula pe o banda care se sfârseste, pentru a continua deplasarea pe banda din stânga trebuie sa permita trecerea vehiculelor care circula pe acea banda.
Art. 107. – (1) La intersectiile prevazute cu indicatoare si/sau cu marcaje pentru semnalizarea directiei de mers, conducatorii de vehicule trebuie sa se încadreze pe benzile corespunzatoare directiei de mers voite, cu cel putin 50 m înainte de intersectie si sunt obligati sa respecte semnificatia indicatoarelor si marcajelor.
(2) La intersectiile fara marcaje de delimitarea benzilor, conducatorii vehiculelor ocupa în mers, cu cel putin 50 m înainte de intersectie, urmatoarele pozitii:
a) rândul de lânga bordura sau acostament, cei care vor sa schimbe directia de mers spre dreapta;
b) rândul de lânga axa drumului sau de lânga marcajul de separare a sensurilor, cei care vor sa schimbe directia de mers spre stânga. Când circulatia se desfasoara pe drumuri cu sens unic, conducatorii de vehicule care intentioneaza sa vireze la stânga, sunt obligati sa ocupe rândul de lânga bordura sau acostamentul din partea stânga;
c) oricare dintre rânduri, cei care vor sa mearga înainte.
(3) Daca în intersectie circula si tramvaie, iar spatiul dintre sina din dreapta si trotuar nu permite circulatia pe doua sau mai multe rânduri, toti conducatorii de vehicule, indiferent de directia de deplasare, vor circula pe un singur rând, lasând liber traseul tramvaiului.
(4) În cazul în care tramvaiul este oprit într-o statie fara refugiu pentru pietoni, vehiculele trebuie sa opreasca în ordinea sosirii, în spatele acestuia, si sa-si reia deplasarea numai dupa ce usile tramvaiului au fost închise si s-au asigurat ca nu pun în pericol siguranta pietonilor angajati în traversarea drumului public.
Art. 108. – Schimbarea directiei de mers prin virare la dreapta sau la stânga este interzisa în locurile unde sunt instalate indicatoare cu aceasta semnificatie.
Art. 109. – Daca în apropierea unei intersectii este instalat un indicator sau aplicat un marcaj care obliga sa se circule într-o anumita directie, vehiculele trebuie sa fie conduse numai în directia sau directiile indicate.
Art. 110. – (1) În situatiile în care exista benzi speciale pentru executarea manevrei, schimbarea directiei de deplasare se face prin stânga centrului imaginar al intersectiei, iar daca exista un marcaj de ghidare, cu respectarea semnificatiei acestuia.
(2) Schimbarea directiei de mers spre stânga, în cazul vehiculelor care intra într-o intersectie circulând pe acelasi drum în aliniament, dar din sensuri opuse, se efectueaza prin stânga centrului intersectiei, fara intersectarea traiectoriei acestora.
(3) Amenajarile rutiere sau obstacolele din zona mediana a partii carosabile se ocolesc prin partea dreapta.
Art. 111. – Se interzice circulatia participantilor la trafic pe sectoarele de drum public la începutul carora sunt instalate indicatoare ce interzic accesul.


§ 2. Semnalele conducatorilor de vehicule

Art. 112. – Conducatorii de vehicule semnalizeaza cu mijloacele de avertizare luminoasa, sonora sau cu bratul, dupa caz, înaintea efectuarii oricarei manevre sau pentru evitarea unui pericol imediat.
Art. 113. – (1) Mijloacele de avertizare sonora trebuie folosite de la o distanta de cel putin 25 m fata de cei carora li se adreseaza, pe o durata de timp care sa asigure perceperea semnalului si fara sa-i determine pe acestia la manevre ce pot pune în pericol siguranta circulatiei.
(2) Semnalizarea cu mijloacele de avertizare sonora nu poate fi folosita în zonele de actiune a indicatorului „Claxonarea interzisa”.
(3) Se excepteaza de la prevederile alin. (2):
a) conducatorii autovehiculelor cu regim de circulatie prioritara când se deplaseaza în actiuni de interventii sau în misiuni care au caracter de urgenta;
b) conducatorii autovehiculelor care folosesc acest semnal pentru evitarea unui pericol imediat.
Art. 114. – (1) Conducatorii de autovehicule, tramvaie si mopede sunt obligati sa foloseasca instalatiile de iluminare si/sau semnalizare a acestora, dupa cum urmeaza:
a) luminile de pozitie sau de stationare pe timpul imobilizarii vehiculului pe partea carosabila în afara localitatilor, de la lasarea serii si pâna în zorii zilei, ziua când ploua torential, ninge abundent sau este ceata densa, ori în alte conditii care reduc vizibilitatea pe drumul public;
b) luminile de întâlnire sau de drum, în mers, atât în localitati, cât si în afara acestora, dupa gradul de iluminare a drumului public;
c) luminile de întâlnire si cele de ceata pe timp de ceata densa;
d) luminile de întâlnire ale autovehiculelor care însotesc coloane militare sau cortegii, transporta grupuri organizate de persoane si cele care tracteaza alte vehicule sau care transporta marfuri ori produse periculoase, în timpul zilei;
e) luminile de întâlnire atunci când ploua torential, ninge abundent ori în alte conditii care reduc vizibilitatea pe drum;
f) luminile pentru mersul înapoi atunci când vehiculul este manevrat catre înapoi;
g) luminile indicatoare de directie pentru semnalizarea schimbarii directiei de mers, inclusiv la punerea în miscare a vehiculului de pe loc.
(2) Pe timpul noptii, la apropierea a doua vehicule care circula din sensuri opuse, conducatorii acestora sunt obligati ca de la o distanta de cel putin 200 m sa foloseasca luminile de întâlnire concomitent cu reducerea vitezei. Când conducatorul de autovehicul se apropie de un autovehicul care circula în fata sa, acesta este obligat sa foloseasca luminile de întâlnire de la o distanta de cel putin 100 m.
(3) Pe timpul noptii sau în conditii de vizibilitate redusa conducatorii de autovehicule si tramvaie care se apropie de o intersectie nedirijata prin semnale luminoase sau de catre politisti, sunt obligati sa semnalizeze prin folosirea alternanta a luminilor de întâlnire cu cele de drum daca nu încalca astfel prevederile alin. (2).
(4) Pe timpul noptii sau în conditii de vizibilitate redusa autovehiculele sau remorcile cu defectiuni la sistemul de iluminare si semnalizare luminoasa nu pot fi conduse sau remorcate fara a avea în functiune pe partea stânga, în fata o lumina de întâlnire si în spate una de pozitie.
(5) Luminile de avarie se folosesc în urmatoarele situatii:
a) când vehiculul este imobilizat involuntar pe partea carosabila;
b) când vehiculul se deplaseaza foarte lent si/sau constituie el însusi un pericol pentru ceilalti participanti la trafic;
c) când autovehiculul sau tramvaiul este remorcat.
(6) În situatiile prevazute la alin.(5), conducatorii de autovehicule, tramvaie sau mopede trebuie sa puna în functiune luminile de avarie, în mod succesiv, în ordinea opririi si în cazul în care aceasta manevra este impusa de blocarea circulatiei pe sensul de mers.
(7) Când circula prin tunel conducatorul de vehicul este obligat sa foloseasca luminile de întâlnire.
Art. 115. – Un vehicul poate fi oprit sau stationat cu toate luminile stinse, în locurile în care aceste manevre sunt permise, atunci când se afla:
a) pe un drum iluminat, astfel încât vehiculul este vizibil de la o distanta de cel putin 50 m;
b) în afara partii carosabile, pe un acostament consolidat;
c) în localitati, la marginea partii carosabile, în cazul motocicletelor cu doua roti, fara atas si a mopedelor, care nu sunt prevazute cu sursa de energie.
Art. 116. – (1) Conducatorii de vehicule sunt obligati sa semnalizeze schimbarea directiei de deplasare, depasirea, oprirea si punerea în miscare.
(2) Intentia conducatorilor de autovehicule, tramvaie sau mopede de a schimba directia de mers, de a iesi dintr-un rând de vehicule stationate sau de a intra într-un asemenea rând, de a trece pe o alta banda de circulatie sau de a vira spre dreapta ori spre stânga ori care urmeaza sa efectueze întoarcere, depasire sau oprire se semnalizeaza prin punerea în functiune a luminilor indicatoare de directie cu cel putin 50 m în localitati si 100 m în afara localitatilor, înainte începerea efectuarii manevrelor.
(3) Reducerea vitezei de deplasare sau oprirea autovehiculelor, tramvaielor sau mopedelor pe partea carosabila se semnalizeaza cu lumina rosie din spate.
Art. 117. – (1) Conducatorii vehiculelor cu doua roti, precum si ai celor cu tractiune animala ori ai celor trase sau împinse cu mâna sunt obligati sa efectueze urmatoarele semnale:
a) bratul stâng întins orizontal atunci când intentioneaza sa schimbe directia de mers spre stânga sau de a depasi;
b) bratul drept întins orizontal atunci când intentioneaza sa schimbe directia de mers spre dreapta;
c) bratul drept întins orizontal balansat în plan vertical atunci când intentioneaza sa opreasca.
(2) Semnalele prevazute la alin.(1) trebuie efectuate cu cel putin 25 m înainte de efectuarea manevrelor.

§ 3. Depasirea

Art. 118. – Conducatorul de vehicul care efectueaza depasirea este obligat:
a) sa se asigure ca acela care îl urmeaza sau îl precede nu a semnalizat intentia începerii unei manevre similare si ca poate depasi fara a pune în pericol sau stânjeni circulatia din sens opus;
b) sa semnalizeze intentia de efectuare a depasirii;
c) sa pastreze în timpul depasirii o distanta laterala suficienta fata de vehiculul depasit;
d) sa reintre pe banda sau în sirul de circulatie initiale dupa ce a semnalizat si s-a asigurat ca poate efectua aceasta manevra în conditii de siguranta pentru vehiculul depasit si pentru ceilalti participanti la trafic.
Art. 119. – Conducatorul de vehicul care urmeaza sa fie depasit este obligat:
a) sa nu mareasca viteza de deplasare;
b) sa circule cât mai aproape de marginea din dreapta a partii carosabile sau a benzii pe care se deplaseaza.
Art. 120. – (1) Se interzice depasirea vehiculelor:
a) în intersectii cu circulatia nedirijata;
b) în apropierea vârfurilor de rampa, când vizibilitatea este redusa sub 50 m;
c) în curbe si în orice alte locuri unde vizibilitatea este redusa sub 50 m;
d) pe pasaje denivelate, pe poduri, sub poduri si în tuneluri. Prin exceptie, pot fi depasite în aceste locuri vehiculele cu tractiune animala, motocicletele fara atas, mopedele si bicicletele, daca vizibilitatea asupra drumului este asigurata pe o distanta mai mare de 20 m, iar latimea drumului este de cel putin 7 m;
e) pe trecerile pentru pietoni semnalizate prin indicatoare si marcaje;
f) pe trecerile la nivel cu calea ferata curenta si la mai putin de 50 m înainte de acestea;
g) în dreptul statiei pentru tramvai, atunci când acesta este oprit, iar statia nu este prevazuta cu refugiu pentru pietoni;
h) în zona de actiune a indicatorului „Depasirea interzisa”;
i) când pentru efectuarea manevrei se încalca marcajul continuu, simplu sau dublu, care desparte sensurile de mers, iar autovehiculul circula, chiar si partial, pe sensul opus, ori se încalca marcajul care delimiteaza spatiul de interzicere;
j) când din sens opus se apropie un alt vehicul, iar conducatorul acestuia este obligat sa efectueze manevre de evitarea coliziunii;
k) pe sectorul de drum unde s-a format o coloana de vehicule în asteptare, daca prin aceasta se intra pe sensul opus de circulatie.
(2) Se interzice depasirea coloanei oficiale.


§ 4. Viteza si distanta între vehicule

Art. 121. – (1) Conducatorii de vehicule sunt obligati sa respecte viteza maxima admisa pe sectorul de drum pe care circula si pentru categoria din care face parte vehiculul condus, precum si cea impusa prin mijloacele de semnalizare.
(2) Nerespectarea regimului de viteza stabilit conform legii, se constata de catre politistii rutieri, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic.
(3) Administratorul drumului public este obligat sa instaleze indicatoare pentru reglementarea regimului de viteza.
(4) În afara localitatilor, înaintea statiilor mijloacelor de transport public de persoane si/sau a trecerilor pentru pietoni, la o distanta de 100 de metri fata de acestea, administratorul drumului este obligat sa realizeze amenajari rutiere pentru reducerea vitezei de deplasare a vehiculelor.
Art. 122. – Se interzice conducatorilor de vehicule sa reduca brusc viteza ori sa efectueze o oprire neasteptata, fara motiv întemeiat.
Art. 123. – Conducatorul de vehicul este obligat sa circule cu o viteza care sa nu depaseasca 30 km/h, în localitati, sau 50 km/h în afara localitatilor, în urmatoarele situatii:
a) la trecerea prin intersectiile cu circulatie nedirijata;
b) în curbe deosebit de periculoase semnalizate ca atare sau în care vizibilitatea este mai mica de 50 m;
d) la trecerea pe lânga grupuri organizate, coloane militare sau cortegii, indiferent daca acestea se afla în mers sau stationeaza pe partea carosabila a drumurilor cu o singura banda de circulatie pe sens;
e) la trecerea pe lânga animale care sunt conduse pe partea carosabila sau pe acostament;
f) când partea carosabila este acoperita cu polei, gheata, zapada batatorita, mâzga sau piatra cubica umeda;
g) pe drumuri cu denivelari, semnalizate ca atare;
h) în zona de actiune a indicatorului de avertizare „Copii” în intervalul orar 0700 – 2200 precum si a indicatorului „Accident”;
i) la trecerile pentru pietoni nesemaforizate, semnalizate prin indicatoare si marcaje, când drumul public are cel mult o banda pe sens, iar pietonii aflati pe trotuar, în imediata apropiere a partii carosabile, intentioneaza sa se angajeze în traversare;
j) la schimbarea directiei de mers prin viraje;
k) când vizibilitatea este sub 100 de m în conditii de ceata, ploi torentiale, ninsori abundente.
Art. 124. – Administratorul drumului public este obligat ca în locurile prevazute la art. 123 sa instaleze indicatoare de avertizare si sa ia masuri pentru realizarea de amenajari rutiere care sa determine conducatorii de vehicule sa reduca viteza de deplasare.

§ 5. Reguli referitoare la manevre

Art. 125. – Pentru a putea întoarce vehiculul de pe un sens de mers pe celalalt prin manevrare înainte si înapoi sau prin viraj, conducatorul acestuia este obligat sa semnalizeze si sa se asigure ca din fata, din spate sau din lateral nu circula în acel moment nici un vehicul.
Art. 126. – Se interzice întoarcerea vehiculului:
a) în locurile în care este interzisa oprirea voluntara a vehiculelor, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 142 lit. f);
b) în intersectiile în care este interzis virajul la stânga, precum si în cele în care, pentru efectuare, este necesara manevrarea înainte si înapoi a vehiculului;
c) în locurile unde soliditatea drumului nu permite;
d) pe drumurile cu sens unic;
e) pe marcajul pietonal;
f) în locurile în care este instalat indicatorul „Întoarcerea interzisa”.
Art. 127. – (1) Pe drumurile publice înguste si/sau cu declivitate, unde trecerea vehiculelor care circula din sensuri opuse, unele pe lânga altele, este imposibila sau periculoasa, se procedeaza dupa cum urmeaza:
a) la întâlnirea unui ansamblu de vehicule cu un vehicul conducatorul acestuia din urma trebuie sa manevreze cu spatele;
b) la întâlnirea unui vehicul greu cu un vehicul usor, conducatorul acestuia din urma trebuie sa manevreze cu spatele;
c) la întâlnirea unui vehicul care efectueaza transport public de persoane cu un vehicul de transport marfuri conducatorul acestuia din urma trebuie sa manevreze cu spatele.
(2) În cazul vehiculelor de aceeasi categorie, obligatia de a efectua o manevra de mers înapoi revine conducatorului care urca, cu exceptia cazului când este mai usor si exista conditii pentru conducatorul care coboara sa execute aceasta manevra, mai ales atunci când se afla aproape de un refugiu.
Art. 128. – (1) Se interzice mersul înapoi cu vehiculul:
a) în cazurile prevazute la art. 126, cu exceptia lit. d);
b) pe o distanta mai mare de 50 m;
c) la iesirea de pe proprietati alaturate drumurilor publice.
(2) În locurile în care mersul înapoi este permis dar vizibilitatea în spate este împiedicata, vehiculul poate fi manevrat înapoi numai atunci când conducatorul acestuia este dirijat de cel putin o persoana aflata în afara vehiculului.
(3) Persoana care dirijeaza manevrarea cu spatele a unui vehicul este obligata sa se asigure ca manevra se efectueaza fara a pune în pericol siguranta participantilor la trafic.
(4) Mersul înapoi cu autovehiculul trebuie semnalizat cu lumina sau luminile speciale din dotare. Se recomanda dotarea autovehiculelor si cu dispozitive sonore pentru semnalizarea acestei manevre.

§ 6. Intersectii si obligatia de a ceda trecerea

Art. 129. – (1) Vehiculul care circula pe un drum public pe care este instalat unul din indicatoarele având semnificatia: „Drum cu prioritate”, „Intersectie cu un drum fara prioritate” sau „Prioritate fata de circulatia din sens invers”, are prioritate de trecere.
(2) Când doua vehicule urmeaza sa se întâlneasca într-o intersectie dirijata prin indicatoare, venind de pe doua drumuri publice unde sunt instalate indicatoare cu aceeasi semnificatie, vehiculul care vine din dreapta are prioritate.
Art. 130. – Conducatorul de vehicul care se apropie de intrarea intr-o intersectie, simultan cu un autovehicul cu regim de circulatie prioritara care are în functiune semnalele luminoase si sonore, are obligatia sa îi acorde prioritate de trecere.
Art. 131. – (1) La apropierea de o statie pentru mijloace de transport public de persoane prevazuta cu alveola, din care conducatorul unui astfel de vehicul semnalizeaza intentia de a iesi, conducatorul vehiculului care circula pe banda de lânga acostament sau bordura este obligat sa reduca viteza si, la nevoie, sa opreasca pentru a-i permite reintrarea în trafic.
(2) Conducatorii de vehicule sunt obligati sa acorde prioritate de trecere pietonilor aflati pe partea carosabila pentru a urca în tramvai sau dupa ce au coborât din acesta, daca tramvaiul este oprit în statie fara refugiu.
Art. 132. – Conducatorul vehiculului al carui mers înainte este obturat de un obstacol sau de prezenta altor participanti la trafic, care impun trecerea pe sensul opus este obligat sa reduca viteza si, la nevoie, sa opreasca pentru a permite trecerea vehiculelor care circula din sens opus.
Art. 133. – În cazul prevazut la art. 51 alin. (2), conducatorii vehiculelor sunt obligati sa acorde prioritate de trecere participantilor la trafic cu care se intersecteaza si care circula conform semnificatiei culorii semaforului care li se adreseaza.
Art. 134. – La iesirea din zonele rezidentiale sau pietonale, conducatorii de vehicule sunt obligati sa acorde prioritate de trecere tuturor vehiculelor cu care se intersecteaza.
Art. 135. – Conducatorul de vehicul este obligat sa acorde prioritate de trecere si în urmatoarele situatii:
a) la intersectia nedirijata atunci când patrunde pe un drum national venind de pe un drum judetean, comunal sau local;
b) la intersectia nedirijata atunci când patrunde pe un drum judetean venind de pe un drum comunal sau local;
c) la intersectia nedirijata atunci când patrunde pe un drum comunal venind de pe un drum local;
d) când urmeaza sa patrunda într-o intersectie cu circulatie în sens giratoriu fata de cel care circula în interiorul acesteia;
e) când circula în panta fata de cel care urca, daca pe sensul de mers al celui care urca se afla un obstacol imobil. În aceasta situatie manevra nu este considerata depasire în sensul prevederilor art. 120 lit. j);
f) când se pune în miscare sau la patrunderea pe drumul public venind de pe o proprietate alaturata acestuia fata de vehiculul care circula pe drumul public, indiferent de directia de deplasare;
g) când efectueaza un viraj spre stânga sau spre dreapta si se intersecteaza cu un biciclist care circula pe o pista pentru biciclete, semnalizata ca atare;
h) pietonului care traverseaza drumul public, prin loc special amenajat, marcat si semnalizat corespunzator ori la culoarea verde a semaforului destinat lui, atunci când acesta se afla pe sensul de mers al vehiculului.

§ 7. Trecerea la nivel cu calea ferata

Art. 136. – (1) La trecerea la nivel cu calea ferata curenta, conducatorul de vehicul este obligat sa circule cu viteza redusa si sa se asigure ca din partea stânga sau din partea dreapta nu se apropie un vehicul feroviar.
(2) La traversarea caii ferate, pietonii sunt obligati sa se asigure ca din stânga sau din dreapta nu se apropie un vehicul feroviar.
Art. 137. – (1) Conducatorul de vehicul poate traversa calea ferata curenta prevazuta cu bariere sau semibariere, daca acestea sunt ridicate si semnalele luminoase si sonore nu functioneaza, iar semnalul cu lumina alba intermitenta cu cadenta lenta este în functiune.
(2) Când circulatia la trecerea la nivel cu calea ferata curenta este dirijata de agenti de cale ferata, conducatorul de vehicul trebuie sa respecte semnalele acestora.
Art. 138. – (1) Conducatorul de vehicul este obligat sa opreasca atunci când:
a) barierele sau semibarierele sunt coborâte, în curs de coborâre sau ridicare;
b) semnalul cu lumini rosii si/sau semnalul sonor sunt în functiune;
c) întâlneste indicatorul „Trecerea la nivel cu calea ferata simpla, fara bariere”, „Trecerea la nivel cu calea ferata dubla, fara bariere” sau „Oprire”.
(2) Vehiculele trebuie sa opreasca, în ordinea sosirii, în locul în care exista vizibilitate maxima asupra caii ferate fara a trece de indicatoarele prevazute la alin. (1) lit. c) sau, dupa caz, înaintea marcajului pentru oprire, ori înaintea barierelor sau semibarierelor, când acestea sunt închise, în curs de coborâre sau ridicare.
Art. 139. – (1) În cazul imobilizarii unui vehicul pe calea ferata, conducatorul acestuia este obligat sa scoata imediat pasagerii din vehicul si sa elibereze platforma caii ferate, iar când nu este posibil, sa semnalizeze prezenta vehiculului cu orice mijloc adecvat.
(2) Participantii la trafic, care se gasesc în apropierea locului unde un vehicul a ramas imobilizat pe calea ferata, sunt obligati sa acorde sprijin pentru scoaterea acestuia sau, când nu este posibil, pentru semnalizarea prezentei lui.
(3) Conducatorului de vehicul îi este interzis sa treaca sau sa ocoleasca portile de gabarit instalate înaintea cailor ferate electrificate, daca înaltimea sau încarcatura vehiculului atinge ori depaseste partea superioara a portii.
Art. 140. – (1) La intersectarea unui drum public cu o cale ferata industriala, accesul vehiculelor feroviare se face numai dupa semnalizarea corespunzatoare si din timp de catre cel putin un agent de cale ferata.
(2) În cazul prevazut la alin. (1), conducatorii de vehicule sunt obligati sa se conformeze semnificatiei semnalelor agentilor de cale ferata.

§ 8. Oprirea, stationarea si parcarea

Art. 141. – (1) Conducatorii autovehiculelor imobilizate pe drumurile publice care se îndeparteaza de acestea sunt obligati sa actioneze frâna de ajutor, sa opreasca functionarea motorului si sa cupleze o treapta de viteza inferioara, sau în cea de parcare daca autovehiculul are transmisie automata.
(2) În cazul imobilizarii involuntare a autovehiculului în panta sau în rampa, pe lânga obligatiile prevazute la alin. (1), conducatorul trebuie sa bracheze rotile directoare.
(3) În cazul imobilizarii involuntare a autovehiculului în pasaje subterane sau tuneluri, conducatorul acestuia este obligat sa opreasca functionarea motorului.
(4) În localitati, pe drumurile cu sens unic, oprirea sau stationarea voluntara a vehiculelor este permisa si pe partea stânga, daca ramâne libera cel putin o banda de circulatie.
(5) În afara localitatilor oprirea sau stationarea voluntara a vehiculelor se face în afara partii carosabile, iar atunci când nu este posibil, cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului, paralel cu axa acestuia.
(6) Nu este permisa stationarea pe partea carosabila, în timpul noptii, a tractoarelor, a remorcilor, a mopedelor, a bicicletelor, a masinilor si utilajelor autopropulsate utilizate în lucrari de constructii, agricole sau forestiere, a vehiculelor cu tractiune animala ori a celor trase sau împinse cu mâna.
(7) Nu este permisa oprirea sau stationarea în tuneluri. În situatii de urgenta sau de pericol conducatorului de autovehicul îi este permisa oprirea sau stationarea numai în locurile special amenajate si semnalizate corespunzator. În caz de imobilizare prelungita a autovehiculului în tunel, conducatorul de vehicul este obligat sa opreasca motorul.
Art. 142. – Se interzice oprirea voluntara a vehiculelor:
a) în zona de actiune a indicatorului „Oprirea interzisa”;
b) pe trecerile la nivel cu calea ferata curenta si la o distanta mai mica de 50 m înainte si dupa acestea;
c) pe poduri, pe si sub pasaje denivelate, precum si pe viaducte;
d) în curbe si în alte locuri cu vizibilitate redusa sub 50 m;
e) pe trecerile pentru pietoni ori la mai putin de 25 m înainte si înainte de acestea;
f) în intersectii, inclusiv cele cu circulatie în sens giratoriu, precum si în zona de preselectie unde sunt aplicate marcaje continue, iar în lipsa acestora, la o distanta mai mica de 25 m de coltul intersectiei;
g) în statiile mijloacelor de transport public de persoane, precum si la mai putin de 25 m înainte si dupa acestea;
h) în dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabila, daca prin aceasta se stânjeneste circulatia a doua vehicule venind din sensuri opuse, precum si în dreptul marcajului continuu, în cazul în care conducatorii celorlalte vehicule care circula în acelasi sens ar fi obligati, din aceasta cauza, sa treaca peste acest marcaj;
i) în locul în care se împiedica vizibilitatea asupra unui indicator sau semnal luminos;
j) pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoarele cu semnificatia „Drum îngustat”, „Prioritate pentru circulatia din sens invers” sau „Prioritate fata de circulatia din sens invers”;
k) pe pistele obligatorii pentru pietoni si/sau biciclisti ori pe benzile rezervate unor anumite categorii de vehicule, semnalizate ca atare;
l) pe platforma caii ferate industriale sau de tramvai ori la mai putin de 50 m de acestea, daca circulatia vehiculelor pe sine ar putea fi stânjenita sau împiedicata;
m) pe partea carosabila a autostrazilor, a drumurilor expres si a celor nationale europene (E);
n) pe trotuar, daca nu se asigura spatiu de cel putin 1 m pentru circulatia pietonilor;
o) pe pistele pentru biciclete;
p) în locurile unde este interzisa depasirea.
Art. 143. – Se interzice stationarea voluntara a vehiculelor:
a) în toate cazurile în care este interzisa oprirea voluntara;
b) în zona de actiune a indicatorului cu semnificatia „Stationarea interzisa” si a marcajului cu semnificatia de interzicere a stationarii;
c) pe drumurile publice cu o latime mai mica de 6 m;
d) în dreptul cailor de acces care deservesc proprietatile alaturate drumurilor publice;
e) în pante si în rampe;
f) în locul unde este instalat indicatorul cu semnificatia „Stationare alternanta”, în alta zi sau perioada decât cea permisa, sau indicatorul cu semnificatia „Zona de stationare cu durata limitata” peste durata stabilita.
Art. 144. – (1) Administratorul drumului public este obligat sa delimiteze si sa semnalizeze corespunzator sectoarele de drum public unde este interzisa oprirea sau stationarea vehiculelor.
(2) Administratorul drumului public poate permite oprirea sau stationarea, partial sau total, a unui vehicul pe trotuar, cu respectarea marcajului, iar în lipsa acestuia, numai daca ramâne liber cel putin un culoar de minimum 1 m latime înspre marginea opusa partii carosabile, destinat circulatiei pietonilor.
Art. 145. – Se interzice conducatorului de autovehicul si pasagerilor ca în timpul opririi sau stationarii sa deschida sau sa lase deschise usile acestuia ori sa coboare fara sa se asigure ca nu creeaza un pericol pentru circulatie.
Art. 146. – Circulatia vehiculelor si a pietonilor în spatiile special amenajate sau stabilite si semnalizate corespunzator se desfasoara conform normelor rutiere, pe întreaga perioada cât parcarile sunt deschise circulatiei publice.

§ 9. Alte obligatii si interdictii pentru conducatorii de autovehicule si tramvaie

Art. 147. – Conducatorul de autovehicul sau tramvai este obligat:
1. Sa aiba asupra sa actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare sau de înregistrare si, dupa caz, atestatul profesional, precum si celelalte documente prevazute de legislatia în vigoare.
2. Sa circule numai pe sectoarele de drum pe care ii este permis accesul si sa respecte normele referitoare la masele totale maxime autorizate si admise si/sau dimensiunile maxime admise de autoritatea competenta pentru autovehiculele conduse.
3. Sa verifice functionarea sistemului de lumini si semnalizare, a instalatiei de climatizare, sa mentina permanent curate parbrizul, luneta si geamurile laterale ale autovehiculului, precum si placutele cu numarul de înmatriculare sau înregistrare ale autovehiculului si remorcii.
4. Sa permita controlul starii tehnice a vehiculului, precum si al bunurilor transportate, în conditiile legii.
5. Sa se prezinte la verificarea medicala periodica, potrivit legii;
6. Sa aplice pe parbrizul si pe luneta autovehiculului semnul distinctiv stabilit pentru conducatorii de autovehicule începatori, daca are o vechime mai mica de un an de la obtinerea permisului de conducere.
Art. 148. – Se interzice conducatorului de autovehicul sau tramvai:
1. sa conduca un autovehicul sau tramvai cu dovada înlocuitoare a permisului de conducere eliberata fara drept de circulatie sau a carei valabilitate a expirat;
2. Sa transporte în autovehicul sau tramvai mai multe persoane decât numarul de locuri stabilite în certificatul de înmatriculare sau înregistrare.
3. Sa transporte persoane în stare de ebrietate pe motocicleta sau în cabina ori în caroseria autovehiculului destinat transportului de marfuri.
4. Sa transporte persoane în caroseria autobasculantei, pe autocisterna, pe platforma, deasupra încarcaturii, pe partile laterale ale caroseriei, sau persoane care stau în picioare în caroseria autocamionului, pe scari si în remorca, cu exceptia celei special amenajate pentru transportul persoanelor.
5. Sa transporte copii în vârsta de pâna la 12 ani pe scaunul din fata al autovehiculului, chiar daca sunt tinuti în brate de persoane majore.
6. Sa transporte în si pe autoturism obiecte a caror lungime sau latime depaseste, împreuna cu încarcatura, dimensiunile acestuia.
7. Sa deschida usile autovehiculului sau tramvaiului în timpul mersului, sa porneasca de pe loc cu usile deschise.
8. Sa aiba în timpul mersului preocupari de natura a-i distrage în mod periculos atentia ori sa foloseasca instalatii de sonorizare la un nivel de zgomot care ar afecta deplasarea în siguranta, a lui si a celorlalti participanti la trafic.
9. Sa intre pe drumurile modernizate cu autovehiculul care are pe roti sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabila ori din care cad sau se scurg produse, substante sau materiale ce pot pune în pericol siguranta circulatiei.
10. Sa aiba aplicate, pe parbriz, luneta sau pe geamurile laterale afise, reclame publicitare, înscrisuri sau accesorii care restrâng sau estompeaza vizibilitatea conducatorului sau a pasagerilor, atât din interior cât si din exterior.
11. Sa aiba aplicate folii sau tratamente chimice pe parbrize, luneta ori pe geamurile laterale care restrâng sau estompeaza vizibilitatea, atât din interior, cât si din exterior, cu exceptia celor omologate si certificate, prin marcaj corespunzator, de catre autoritatea competenta.
12. Sa aiba aplicate folii sau tratamente chimice pe dispozitivele de iluminare sau semnalizare luminoasa, care diminueaza eficacitatea acestora, precum si pe placutele cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare, care împiedica citirea numarului de înmatriculare sau de înregistrare.
13. Sa lase liber în timpul mersului volanul, ghidonul sau maneta de comanda, sa opreasca motorul sau sa decupleze transmisia în timpul mersului.
14. Sa foloseasca în mod abuziv mijloacele de avertizare sonora.
15. Sa circule cu autovehiculul cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu zapada, gheata sau polei, fara a avea montate pe roti lanturi sau alte echipamente antiderapante omologate, în perioadele si pe drumurile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.
16. Sa circule având montate pe autovehicul anvelope cu alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prevazute în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori care prezinta taieturi sau rupturi ale cordului sau sunt uzate peste limita admisa.
17. Sa conduca un autovehicul care emana noxe peste limita legala admisa ori al carui zgomot în mers sau stationare depaseste pragul fonic prevazut de lege ori care are montat pe sistemul de evacuare a gazelor dispozitive neomologate.
18. Sa circule cu autovehiculul având placutele cu numerele de înmatriculare, înregistrare, provizorii sau pentru probe deteriorate ori neconforme cu standardul.
19. Sa savârseasca acte sau gesturi obscene, sa profereze injurii, sa adreseze expresii jignitoare sau vulgare celorlalti participanti la trafic
20. Sa circule cu autovehiculul avariat mai mult de 30 de zile de la data producerii avariei.
21. Sa arunce, pe drumurile publice, din autovehicul obiecte, materiale sau substante.
Art. 149. – (1) Conducatorul de autovehicul sau tramvai cu o vechime mai mica de un an de la data obtinerii permisului de conducere are obligatia de a aplica semnul distinctiv sub forma unui disc de culoare galbena, cu diametrul de 100 mm, care are în centru semnul exclamarii, de culoare neagra, cu lungimea de 60 mm si diametrul punctului de 10 mm, dupa cum urmeaza:
a) la motocicleta, în partea din spate lânga numarul de înmatriculare;
b) la autovehicul, pe parbriz în partea din dreapta jos si pe luneta, în partea stânga jos;
c) la autovehiculul care nu este prevazut cu luneta, pe parbriz în partea din dreapta jos si pe caroserie, în partea din spate stânga sus;
d) la tramvai, pe parbriz în partea din dreapta jos si pe luneta ultimului vagon, în partea din spate stânga sus;
e) la autovehiculul care tracteaza o remorca, pe parbrizul autovehiculului în partea din dreapta jos si pe caroseria remorcii, în partea din spate stânga sus.
(2) Conducatorului de vehicul prevazut la alin.(1) îi este interzis:
a) sa conduca autovehicule care transporta marfuri sau produse periculoase;
b) sa conduca vehicule destinate testarii sau cele pentru probe;
c) sa conduca vehicule destinate transportului public de persoane, inclusiv în regim de taxi.

§ 10. Circulatia vehiculelor destinate transportului de marfuri sau transportului public de persoane

Art. 150. – (1) Încarcatura unui vehicul trebuie sa fie asezata si, la nevoie, fixata astfel încât:
a) sa nu puna în pericol persoane ori sa nu cauzeze daune proprietatii publice sau private;
b) sa nu stânjeneasca vizibilitatea conducatorului si sa nu pericliteze stabilitatea ori conducerea vehiculului;
c) sa nu fie târâta, sa nu se scurga si sa nu cada pe drum;
d) sa nu mascheze dispozitivele de semnalizare, catadioptrii si placutele cu numarul de înmatriculare sau înregistrare ori provizoriu, iar în cazul vehiculelor fara motor, semnalele facute cu bratele de conducatorul acestora;
e) sa nu provoace zgomot care sa jeneze conducatorul, participantii la trafic ori sa sperie animalele si sa nu produca praf sau mirosuri pestilentiale.
(2) Lanturile, cablurile, prelatele si alte accesorii ce servesc la asigurarea sau protectia încarcaturii trebuie sa o fixeze cat mai bine de vehicul si sa nu constituie, ele insele, un pericol pentru siguranta circulatiei.
(3) Încarcatura care consta în materiale sau produse ce se pot împrastia în timpul mersului trebuie acoperita cu o prelata. Când încarcatura consta în obiecte mari ori grele, aceasta trebuie fixata pentru a nu se deplasa, pe timpul transportului si a nu depasi gabaritul vehiculului.
Art. 151. – Conducatorul autovehiculului si tramvaiului care efectueaza transport public de persoane este obligat:
a) sa opreasca pentru urcarea sau coborârea pasagerilor numai în statiile semnalizate ca atare, cu exceptia transportului public de persoane în regim de taxi. Daca statia este prevazuta cu alveola, oprirea se va face numai în interiorul acesteia;
b) sa deschida usile numai dupa ce vehiculul a fost oprit în statie;
c) sa închida usile numai dupa ce pasagerii au coborât ori au urcat;
d) sa repuna în miscare autovehiculul sau tramvaiul din statie dupa ce a semnalizat intentia si s-a asigurat ca poate efectua, în siguranta, aceasta manevra.
Art. 152. – Se interzice pasagerilor mijloacelor de transport public de persoane:
a) sa urce, sa coboare, sa tina deschise usile ori sa le deschida în timpul mersului vehiculului;
b) sa calatoreasca pe scari sau pe partile exterioare ale caroseriei vehiculului;
c) sa arunce din vehicul orice fel de obiecte, materiale sau substante.


§ 11. Remorcarea

Art. 153. – (1) Un autovehicul poate tracta pe drumul public o singura remorca. Se excepteaza tractorul rutier care poate tracta doua remorci, precum si autovehiculele amenajate pentru formarea unui autotren de transport persoane în localitatile turistice, cu conditia ca acesta sa nu fie mai lung de 25 m si sa nu circule cu viteza mai mare de 25 km/h.
(2) Motocicleta fara atas, precum si bicicleta pot tracta o remorca usoara având o singura axa.
Art. 154. – Cuplarea unui vehicul cu una sau doua remorci, pentru formarea unui ansamblu de vehicule, se poate efectua numai daca:
a) elementele care compun dispozitivul de cuplare sunt omologate si compatibile;
b) ansamblul de vehicule poate realiza raza minima de virare a autovehiculului tragator;
c) dimensiunile ansamblului de vehicule nu depasesc limitele prevazute de lege;
d) elementele de cuplare ale echipamentelor de frânare, de iluminare si semnalizare luminoasa sunt compatibile;
e) vehiculele care compun ansamblul nu se ating la trecerea peste denivelari, la efectuarea virajelor sau la schimbarea directiei de mers.
Art. 155. – (1) În cazul ramânerii în pana a unui autovehicul ori a remorcii acestuia, conducatorul ansamblului este obligat sa îl scoata imediat în afara partii carosabile sau, daca nu este posibil, sa îl deplaseze lânga bordura ori acostament, asezându-l paralel cu axa drumului si luând masuri pentru remedierea defectiunilor sau, dupa caz, de remorcare.
(2) Pe timpul noptii sau în conditii de vizibilitate redusa, autovehicul sau remorca acestuia care au defectiuni la sistemul de iluminarea sau semnalizare luminoasa nu pot fi tractate pe drumurile publice fara a avea în functiune, în partea stânga, în fata, o lumina de întâlnire si în spate, una de pozitie.
Art. 156. – (1) Daca un autovehicul sau o remorca a ramas în pana pe partea carosabila a drumului si nu pot fi deplasate în afara acesteia, conducatorul autovehiculului este obligat sa puna în functiune luminile de avarie si sa instaleze triunghiurile reflectorizante.
(2) Triunghiurile reflectorizante se instaleaza în fata si în spatele vehiculului, pe aceeasi banda de circulatie, la o distanta de cel putin 30 m de acesta, astfel încât sa poata fi observate din timp de catre participantii la trafic care se apropie. În localitati, atunci când circulatia este intensa, triunghiurile reflectorizante pot fi asezate la o distanta mai mica sau chiar pe vehicul, astfel încât sa poata fi observate din timp de ceilalti conducatori de vehicule.
(3) Daca vehiculul nu este dotat cu lumini de avarie sau acestea sunt defecte, conducatorul poate folosi, pe timpul noptii ori în conditii de vizibilitate redusa, o lampa portativa cu lumina galbena intermitenta, care se instaleaza la partea din spate a vehiculului.
(4) Se interzice folosirea triunghiurilor reflectorizante sau a luminilor de avarie în mod nejustificat sau pentru a simula o ramânere în pana în locurile unde oprirea ori stationarea sunt interzise.
(5) În cazul caderii din vehicule, pe partea carosabila, a încarcaturii sau a unei parti din aceasta, care constituie un obstacol ce nu poate fi înlaturat imediat, conducatorul este obligat sa-l semnalizeze cu unul din mijloacele prevazute la alin. (1) – (3).
Art. 157. – (1) Remorcarea unui autovehicul se face cu respectarea urmatoarelor reguli:
a) conducatorii autovehiculelor tragator si, respectiv, remorcat, trebuie sa posede permise de conducere valabile pentru categoriile din care face parte fiecare dintre autovehicule;
b) autovehiculul tragator sa nu remorcheze un autovehicul mai greu decât masa lui proprie, cu exceptia cazului când remorcarea se efectueaza de catre un autovehicul destinat special depanarii;
c) remorcarea trebuie sa se realizeze prin intermediul unei bare metalice în lungime de cel mult 4 m. Autoturismul al carui mecanism de directie si sistem de frânare nu sunt defecte poate fi remorcat cu o legatura flexibila omologata, în lungime de 3 – 5 m. Bara sau legatura flexibila trebuie fixata la elementele de remorcare cu care sunt prevazute autovehiculele;
d) conducatorul autovehiculului remorcat este obligat sa semnalizeze corespunzator semnalelor efectuate de conducatorul autovehiculului tragator. Atunci când sistemul de iluminare si semnalizare nu functioneaza, este interzisa remorcarea acestuia pe timpul noptii si în conditii de vizibilitate redusa, iar ziua poate fi remorcat daca pe partea din spate are aplicata inscriptia „Fara semnalizare”, precum si indicatorul „Alte pericole”.
(2) Daca remorcarea se realizeaza prin suspendarea cu o macara sau sprijinirea pe o platforma de remorcare a partii din fata a autovehiculului remorcat, atunci în acesta nu trebuie sa se afle nici o persoana.
(3) Se interzice remorcarea unui autovehicul cu doua roti cu sau fara atas, a autovehiculului al carui sistem de directie nu functioneaza sau care nu este înmatriculat ori înregistrat sau când drumul este acoperit cu polei, gheata sau zapada. Se interzice si remorcarea a doua sau mai multe autovehicule, a carutelor, a vehiculelor care în mod normal sunt trase sau împinse cu mâna ori a utilajelor agricole.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3) se permite remorcarea unui autovehicul al carui sistem de directie nu functioneaza numai în cazul când remorcarea se realizeaza prin suspendarea rotilor directoare ale autovehiculului remorcat cu o macara sau sprijinirea rotilor directoare ale autovehiculului remorcat pe o platforma de remorcare.
(5) Conducatorul poate împinge sau tracta, cu propriul autovehicul, în situatii deosebite, pe distante scurte, un alt automobil pentru a-i pune motorul în functiune sau pentru a efectua scurte manevre, fara a pune în pericol siguranta deplasarii celorlalti participanti la trafic.


§ 12. Zona rezidentiala si pietonala

Art. 158. – (1) În zona rezidentiala, semnalizata ca atare, pietonii pot folosi toata latimea partii carosabile, iar jocul copiilor este permis.
(2) Conducatorii de vehicule sunt obligati sa circule cu o viteza de cel mult 20 km/h, sa nu stationeze sau sa parcheze vehiculul în afara spatiilor anume destinate si semnalizate ca atare, sa nu stânjeneasca sau sa împiedice circulatia pietonilor chiar daca, în acest scop, trebuie sa opreasca.
Art. 159. – În zona pietonala, semnalizata ca atare, conducatorul de vehicul poate intra numai daca locuieste în zona sau presteaza servicii publice „din poarta în poarta” si nu are alta posibilitate de acces. Acesta este obligat sa circule cu viteza maxima de 5 km/h, sa nu stânjeneasca sau sa împiedice circulatia pietonilor si, daca este necesar, sa opreasca pentru a permite circulatia acestora.

SECTIUNEA 4 – Reguli pentru alti participanti la trafic

§ 1. Circulatia bicicletelor si a mopedelor

Art. 160. – (1) Bicicletele si mopedele, atunci când circula pe drumul public, trebuie conduse numai pe un singur rând.
(2) Persoanele care nu poseda permis de conducere pot conduce mopede pe drumurile publice numai daca fac dovada ca au absolvit un curs de legislatie rutiera în cadrul unei unitati autorizate de pregatire a conducatorilor de autovehicule.
(3) Daca pe directia de deplasare exista o pista pentru biciclete, semnalizata ca atare, conducatorii vehiculelor prevazute la alin. (1) sunt obligati sa circule numai pe aceasta pista. Se interzice circulatia altor participanti la trafic pe pista pentru biciclete.
(4) Se recomanda ca, în circulatia pe drumurile publice, biciclistul sa poarte casca de protectie omologata.
Art. 161. – (1) Se interzice conducatorilor de biciclete sau mopede:
a) sa circule pe sectoarele de drum semnalizate cu indicatorul având semnificatia „Accesul interzis bicicletelor”;
b) sa învete sa conduca biciclete sau mopede pe drumurile intens circulate;
c) sa circule pe trotuare, cu exceptia cazului când pe acestea sunt amenajate piste speciale destinate lor;
d) sa circule fara a tine cel putin o mâna pe ghidon si ambele picioare pe pedale;
e) sa circule în paralel, cu exceptia situatiilor când participa la competitii sportive organizate;
f) sa circule în timp ce se afla sub influenta alcoolului, a produselor ori substantelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora;
g) sa se tina de un vehicul aflat în mers ori sa fie remorcat de un alt vehicul sau împins ori tras de o persoana aflata într-un vehicul;
h) sa transporte o alta persoana, cu exceptia copilului pâna la 7 ani, numai daca vehiculul are montat în fata un suport special, precum si a situatiei când vehiculul este construit si/sau echipat special pentru transportul altor persoane;
i) sa circule pe partea carosabila în aceeasi directie de mers, daca exista o cale laterala, o poteca sau un acostament practicabil, ce pot fi folosite;
j) sa transporte sau sa traga orice fel de obiecte care, prin volumul ori greutatea lor, stânjenesc sau pericliteaza conducerea vehiculului ori circulatia celorlalti participanti la trafic;
k) sa circule pe aleile din parcuri sau gradini publice, cu exceptia cazurilor când nu stânjenesc circulatia pietonilor;
l) sa circule pe timp de noapte sau când vizibilitatea este redusa, fara sa îndeplineasca conditiile prevazute la art. 14 si 16;
m) sa circule atunci când partea carosabila este acoperita cu polei, gheata sau zapada.
n) sa circule cu defectiuni tehnice la sistemele de frânare sau cu un vehicul care nu este prevazut cu avertizor sonor;
o) sa traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce se deplaseaza pe bicicleta sau moped;
p) sa circule pe alte benzi decât cea de lânga bordura sau acostament, cu exceptia cazurilor în care, înainte de intersectie, trebuie sa se încadreze regulamentar pentru efectuarea virajului la stânga;
r) sa circule fara a purta îmbracaminte cu elemente fluorescent – reflectorizante, de la lasarea serii pâna în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusa;
s) sa conduca vehiculul fara a mentine contactul rotilor cu solul.
(2) Pe timpul circulatiei pe drumurile publice, conducatorii de biciclete sunt obligati sa aiba asupra lor actul de identitate. iar, conducatorii de mopede sunt obligati sa aiba, în plus, certificatul de absolvire a cursurilor de legislatie rutiera si certificatul de înregistrare a vehiculului.

§ 2. Însotirea animalelor

Art. 162. – (1) Animalele de povara, de tractiune ori de calarie, precum si animalele în turma nu pot fi conduse pe autostrazi, pe drumurile nationale, în municipii si orase, precum si pe drumurile la începutul carora exista indicatoare care le interzic accesul. Animalele de calarie apartinând politiei, jandarmeriei ori Ministerului Apararii pot fi conduse pe drumurile publice din localitati, atunci când participa la executarea unor misiuni.
(2) Atunci când circula pe drumurile publice pe care le este permis accesul, turmele trebuie împartite în grupuri, bine separate între ele pentru a nu îngreuna circulatia celorlalti participanti la trafic, fiecare grup având cel putin un conducator.
(3) Atunci când sunt conduse pe drumul public, animalele si însotitorii acestora trebuie sa circule pe acostamentul din partea stânga a drumului, în sensul de mers, iar când acesta nu exista, cât mai aproape de marginea din stânga a partii carosabile.
Art. 163. – (1) Conducatorul de animale de calarie este obligat:
a) sa conduca animalele astfel încât acestea sa se deplaseze pe acostament, iar în lipsa acestuia cât mai aproape de marginea din partea dreapta a drumului;
b) sa nu lase animalele nesupravegheate pe partea carosabila sau în imediata apropiere a acesteia;
c) de la lasarea serii pâna în zorii zilei, sa poarte îmbracaminte cu elemente fluorescent-reflectorizante;
d) sa traverseze drumul public prin locurile permise pietonilor numai dupa ce s-a asigurat ca o poate face fara pericol.
e) sa semnalizeze schimbarea directiei de mers spre stânga prin ridicarea în plan orizontal a bratului stâng, iar oprirea prin balansarea bratului drept;
(2) Persoanele care conduc animale izolate sau de povara sunt obligate:
a) sa se deplaseze pe acostament, iar în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea din partea dreapta a carosabilului;
b) sa conduca animalele numai pe partea din dreapta lor, cu ajutorul unei legaturi care nu poate avea o lungime mai mare de 2 metri;
c) sa asigure deplasarea animalelor însiruite si legate unul în spatele altuia;
d) de la lasarea serii pâna în zorii zilei, sa poarte îmbracaminte cu elemente fluorescent-reflectorizante;
e) sa traverseze drumul public prin locurile permise pietonilor, numai dupa ce s-a asigurat ca o pot face fara pericol.
(3) Deplasarea pe drumurile publice a unei turme se face cu respectarea urmatoarelor reguli:
a) turma trebuie sa aiba în fata si în spate câte un conducator;
b) pe timpul noptii sau în orice alte situatii când vizibilitatea este redusa, conducatorul care se afla în fata turmei trebuie sa aiba un dispozitiv cu lumina de culoare alba, iar cel din spate un dispozitiv cu lumina de culoare rosie;
c) conducatorii turmei trebuie sa ia masurile necesare ca, pe timpul deplasarii pe drum, animalele sa nu împiedice circulatia celorlalti participanti la trafic;
d) animalele trebuie conduse la pas, pe acostament sau, în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea partii carosabile, astfel încât sa nu ocupe mai mult de jumatate din latimea sensului de mers;
e) la intersectii, precum si atunci când traverseaza drumul, conducatorii turmei trebuie sa acorde prioritate de trecere vehiculelor cu care se intersecteaza;
f) în deplasarea pe drumurile pe care le este permis accesul, conducatorii turmei sunt obligati sa nu lase animalele nesupravegheate.

§ 3. Circulatia vehiculelor cu tractiune animala

Art. 164. – Pe drumurile pe care le este permis accesul, vehiculele cu tractiune animala trebuie sa fie conduse pe acostament sau, în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea din dreapta a partii carosabile.
Art. 165. – (1) Conducatorul vehiculului cu tractiune animala este obligat:
a) sa aiba asupra lui actul de identitate, certificatul de înregistrare, iar pe vehicul montate placutele cu numarul de înregistrare;
b) sa conduca animalele astfel încât acestea sa nu constituie un pericol pentru el si ceilalti participanti la trafic;
c) sa nu opreasca sau sa stationeze pe partea carosabila a drumului public;
d) pe timpul opririi sau stationarii pe acostament sau în afara partii carosabile, animalele trebuie sa fie legate astfel încât acestea sa nu poata intra pe partea carosabila;
e) sa nu conduca vehiculul când se afla sub influenta alcoolului, a produselor sau substantelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora;
f) sa semnalizeze schimbarea directiei de mers cu bratul si sa se asigura ca din fata sau din spate nu circula vehicule carora le poate pune în pericol siguranta deplasarii;
g) de la lasarea serii pâna în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusa, sa nu circule pe drumurile publice fara a purta îmbracaminte cu elemente fluorescent-reflectorizante si fara ca vehiculul sa aiba la partea din fata un dispozitiv cu lumina alba sau galbena, iar în partea din spate un dispozitiv cu lumina rosie, amplasate pe partea laterala stânga;
h) sa nu paraseasca vehiculul sau animalele ori sa doarma în timpul mersului;
i) sa nu transporte obiecte care depasesc în lungime sau în latime vehiculul, daca încarcatura nu este semnalizata ziua cu un stegulet de culoare rosie, iar noaptea sau în conditii de vizibilitate redusa cu un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, montat în partea din spate a încarcaturii;
j) sa nu circule cu animale care însotesc vehiculul, daca acestea nu sunt legate de latura din dreapta a vehiculului sau de partea din spate a acestuia, cât mai aproape de partea dreapta. Legatura nu trebuie sa fie mai mare de 1,5 metri;
k) sa nu patrunda pe drumurile modernizate sau pietruite cu rotile vehiculului murdare de noroi;
l) sa nu transporte în vehicule persoane care stau în picioare;
m) sa nu abandoneze vehiculul pe drumurile publice.
(2) Conducatorul de trasura care efectueaza transport public de persoane este obligat sa circule în conditiile stabilite în licenta de autoritatea competenta.

§ 4. Circulatia pietonilor

Art. 166. – Pe timp de noapte, pietonul sau persoana asimilata acestuia, care circula pe partea carosabila a drumului, care nu este prevazut cu trotuar sau acostamente, trebuie sa aiba aplicate pe îmbracaminte accesorii fluorescent-reflectorizante sau sa poarte o sursa de lumina, vizibila din ambele sensuri.
Art. 167. – (1) Se interzice pietonilor si persoanelor asimilate acestora:
a) sa se angajeze în traversarea drumului public atunci când se apropie un autovehicul cu regim de circulatie prioritara care are în functiune semnalele speciale de avertizare luminoase si sonore;
b) sa traverseze partea carosabila prin fata sau prin spatele vehiculului oprit în statiile mijloacelor de transport public de persoane, cu exceptia cazurilor în care exista treceri pentru pietoni, semnalizate corespunzator;
c) sa prelungeasca timpul de traversare a drumului public, sa se opreasca ori sa se întoarca pe trecerile pentru pietoni care nu sunt prevazute cu semafoare;
d) sa traverseze drumul public prin alte locuri decât cele permise;
e) sa ocupe partea carosabila în scopul împiedicarii circulatiei;
f) sa traverseze calea ferata atunci când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori când semnalul luminos sau acustic interzic trecerea;
g) sa circule pe pistele pentru biciclete, amenajate si semnalizate corespunzator.
(2) Se interzice oricarei persoane sa efectueze acte de comert pe partea carosabila, pe acostament, pe trotuar, în parcari ori în statiile mijloacelor de transport public de persoane.
Art. 168. – (1) Persoanele care se deplaseaza pe drumul public formând un grup organizat, o coloana militara sau un cortegiu trebuie sa circule în formatie de cel mult trei siruri, pe partea dreapta a carosabilului, în sensul lor de mers, ocupând cel mult o banda de circulatie.
(2) De la lasarea serii si pâna în zorii zilei, precum si ziua, în conditii de vizibilitate redusa persoanele care se afla în fata si în spatele sirului dinspre axa drumului, trebuie sa aiba o sursa de lumina de culoare alba, respectiv rosie, care sa fie vizibile pentru ceilalti participanti la trafic. Persoanele care formeaza sirul dinspre axa drumului trebuie sa aiba aplicate pe îmbracaminte elemente fluorescent-reflectorizante.
(3) Conducatorii de grupuri organizate, de coloane militare sau de cortegii sunt obligati sa supravegheze permanent deplasarea acestora pe drumurile publice, pentru a nu stânjeni circulatia vehiculelor.
(4) Se interzice persoanelor care formeaza o coloana militara sa mearga în cadenta la trecerea peste poduri.

SECTIUNEA 5 – Circulatia pe autostrazi

Art. 169. – (1) Conducatorii de autovehicule care intra pe autostrazi folosind banda de intrare (de accelerare) trebuie sa cedeze trecerea autovehiculelor care circula pe prima banda a autostrazilor si sa nu stânjeneasca în nici un fel circulatia acestora.
(2) Conducatorii care urmeaza sa paraseasca autostrada sunt obligati sa semnalizeze din timp si sa se angajeze pe banda de iesire (de decelerare).
Art. 170. –Circulatia autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de marfuri se desfasoara pe banda din partea dreapta a autostrazii, cu exceptia cazului în care se efectueaza depasirea sau semnalizarea rutiera existenta instituie o alta reglementare de utilizare a benzilor.


» Citeste si:

  • Nu exista articole asemanatoare.

2 comentarii la Capitolul V – Reguli de circulatie

  • Kent

    Am o intrebare… am luat permisul in noiembrie anul trecut, intr-o tara din UE, si am semnul de incepator din tara respesctiva. Voi veni in jur de 20 de zile in concediu in Romania si ma intreb daca sunt obligat sa imi pun pe geamuri semnul de incepator din Romania (asa zisa “mamaliga” 🙂 )

    Un salut, Kent

  • tnt

    Atat timp cat conduceti o masina inmatriculata in tara respectiva, nu sunteti obligat sa puneti “mamaliga” romaneasca.

Comenteaza

 

 

 

Puteti folosi aceste tag-uri HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*