Introduceti adresa de email:

Sustinut de FeedBurner


Cum contestam radarul?!

Contestaţia, împreună cu copii după procesul-verbal, BI/CV şi permisul de conducere, o depuneţi la Inspectoratul Judeţean de Poliţie a judeţului în care vi s-a încheiat procesul-verbal, trimisă prin poştă, recomandat cu confirmare de primire (cine nu ştie ce înseamnă acest lucru să solicite informaţii la poştă la trimiterea contestaţiei) în termen de maxim 15 zile de la întocmirea procesului-verbal (este bine cât mai repede). IPJ va trimite contestaţia dvs. la Judecătorie şi trebuie să vă dea răspunsul că a făcut acest lucru în maxim 30 de zile de la primirea contestaţiei. După aceasta veţi primi citaţie din partea Judecătoriei unde vi se va preciza data şi ora când trebuie să vă prezentaţi.
Prin contestaţie nu depuneţi probe şi nu faceţi comentarii la încălcările legii făcute de poliţişti la încheierea procesului-verbal. Nu trebuie să aibă timp să-şi acopere matrapazlâcurile. Acestea le prezentaţi doar instanţei care va decide.

În instanţă, dacă probele depuse de Poliţie sunt contrare prevederilor Normelor metrologice pentru funcţionarea radarelor, Ordonanţei 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor sau altor acte normative, solicitaţi anularea procesului-verbal, anularea punctelor şi exonerarea de la plata amenzii, precum şi obligarea agentului constatator care v-a încheiat procesul-verbal la plata cheltuielilor de judecată. Păstraţi toate chitanţele pentru cheltuielile făcute pentru deplasarea la Judecătorie şi retur, precum şi pentru orice alte cheltuieli făcute pentru această acţiune pentru că, în baza lor puteţi cere cheltuielile de judecată. Dacă acuzaţia adusă nu a putut fi probată de poliţie şi dvs. aţi avut de suferit de pe urma acestei acuzaţii (de exemplu: ridicarea permisului a dus la desfacerea contractului de muncă sau concediu fără plată pe perioada suspendării permisului) puteţi cere şi daune morale sau materiale.
Contestaţia duce la suspendarea tuturor măsurilor luate de către Poliţie până la obţinerea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. Din momentul în care aţi depus contestaţia, nu mai trebuie plătită amenda decât dacă pierdeţi procesul, iar dacă vi s-a ridicat permisul, Poliţia din localitatea dvs. TREBUIE să vă prelungească dovada cu câte 30 de zile până la obţinerea hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile.

MODEL DE CONTESTATIE

C O N T E S T A Ţ I E

Subsemnatul …………………………………, domiciliat în ………………………………………,
str. ……………………………… nr. ……, sc. ……, ap. ……, jud. ……………, fiul lui …………………
şi …………, născut la ……………… în ……………, posesor al BI/CV seria ……… nr. …………
eliberat de Poliţia …………… la data de …………, contest prin prezenta procesul-verbal
seria ………… nr. ……… din data de ………………… întocmit de agent …………………………
În fapt.
În timp ce conduceam autoturismul marca …………… cu nr. de înmatriculare …………
în localitatea …………………………, am fost oprit pentru control de către un echipaj de
poliţie care mi-a comunicat că am depăşit viteza legală prin localitate având …… km/h.
Declar că nu am depăşit viteza legală, iar acuzaţia agentului de poliţie este nefondată.
În drept.
Solicit prezentarea probelor (fotografie, înregistrări, etc), precum şi a următoarelor
documente prevăzute de Normele metrologice legale pentru funcţionarea cinemometrelor
(radarelor) publicate în Monitorul Oficial nr. 1102bis din 07.12.2005: certificatul de
omologare a aparatului radar, buletinul de verificare metrologică a aparatului radar în
termen de valabilitate şi autorizaţia de operator radar pentru agentul ……………………………
Probele care îmi susţin nevinovăţia le voi prezenta în instanţă.
Anexez la prezenta copii după procesul-verbal, BI/CV şi permisul de conducere.
Cu stimă,                                                                Data:


» Citeste si:

Comenteaza

 

 

 

Puteti folosi aceste tag-uri HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*