Introduceti adresa de email:

Sustinut de FeedBurner


Cum se stabilesc despagubirile acoperite prin polita RCA

passat_rcaComisia de Supraveghere a Asigurarilor a stabilit, prin Ordinul Nr. 21/2009, modalitatea de despagubire a persoanelor prejudiciate, in cazul producerii unui accident acoperit prin polita RCA.

Persoana prejudiciata are dreptul sa inainteze cererea de despagubire catre asiguratorul RCA, in cazul producerii unui risc acoperit prin asigurarea,sau catre asociatia Fondul de protectie a victimelor strazii, in cazul producerii unui risc acoperit din acest fond ori catre BAAR, in calitatea sa de birou gestionar.

Despagubirea se plateste de catre asiguratorul RCA in maximum 15 zile de la data depunerii ultimului document necesar stabilirii raspunderii si cuantificarii daunei, solicitat in scris de catre asigurator, sau de la data la care asiguratorul a primit o hotarare judecatoreasca definitiva cu privire la suma de despagubire pe care este obligat sa o plateasca.

Asiguratorul RCA poate desfasura investigatii privind producerea accidentului, in termen de cel mult 3 luni de la data avizarii producerii evenimentului asigurat, in conditiile in care respectivul accident nu face obiectul unor cercetari efectuate de autoritatile publice. In termen de cel mult 3 luni de la avizarea producerii evenimentului asigurat de catre partea prejudiciata ori de catre asigurat, asiguratorul RCA este obligat:
a) fie sa raspunda cererii partii solicitante, formuland oferta de despagubire potrivit propriilor investigatii cu privire la producerea evenimentului asigurat, in cazul in care se dovedeste indeplinirea conditiilor de asigurare si producerea riscurilor acoperite prin asigurarea obligatorie RCA;
b) fie sa notifice partii prejudiciate cu privire la motivele pentru care nu a aprobat, in totalitate sau partial, pretentiile de despagubire.

Daca asiguratorul RCA nu isi indeplineste obligatiile in termenele prevazute sau si le indeplineste defectuos, inclusiv daca diminueaza nejustificat despagubirea, la suma de despagubire cuvenita, care se plateste de asigurator, se aplica o penalizare de 0,1%, calculata pentru fiecare zi de intarziere.

Asiguratorii RCA pot acorda despagubiri si in cazul in care persoana pagubita a procedat la repararea vehiculului avariat inainte ca asiguratorii sa efectueze constatarea prejudiciului, daca imprejurarile si cauzele producerii evenimentului asigurat, precum si cuantumul pagubei rezulta din actele aflate la dosar.

In asemenea situatii, stabilirea marimii cuantumului pagubelor se face in baza datelor consemnate in constatarea amiabila, in actele incheiate de organele de politie, de unitatile de pompieri sau de celelalte autoritati publice competente, a documentatiilor privind costul efectiv al reparatiilor efectuate, coroborate cu preturile practicate de unitatile de specialitate, a declaratiilor scrise ale partilor implicate in accident si ale martorilor cu privire la accidentul produs, precum si a altor dovezi prezentate, coroborate cu propriile constatari ale asiguratorului, rezultate in urma examinarii reparatiilor executate la vehicul si, dupa caz, a inlocuirii eventualelor parti componente sau piese avariate, precum si cu investigatiile in legatura cu dinamica accidentului, localizarea acestuia.

Despagubirile se stabilesc prin hotarare judecatoreasca, in cazul in care:
1. se formuleaza pretentii de despagubiri pentru lipsa de folosinta a bunului avariat ori distrus, pentru partea respectiva de despagubire, cu exceptia lipsei de folosinta a mijloacelor de transport cu care persoana prejudiciata isi realizeaza obiectul de activitate si pentru care detine licenta si autorizare in acest sens, dar numai pentru timpul normat necesar efectuarii reparatiei pagubelor produse la mijloacele de transport. Partea de despagubire aferenta lipsei de folosinta se determina luandu-se in calcul tarifele pentru transporturi de marfuri sau de persoane, practicate de pagubit la data producerii pagubei. Sarcina probei apartine pagubitului si se face cu inscrisuri doveditoare;
2. se formuleaza pretentii de despagubiri pentru: hartii de valoare, acte, manuscrise, bijuterii, pietre pretioase, obiecte de arta, obiecte din platina, aur sau argint, marci postale, timbre, precum si pentru disparitia sau distrugerea banilor;
3. nu se pot trage concluzii cu privire la persoana raspunzatoare de producerea prejudiciului, la cauzele si imprejurarile producerii accidentului, precum si la cuantumul prejudiciilor produse.

In cazul in care accidentul de vehicul face obiectul unui proces penal, despagubirile pot fi stabilite pe cale amiabila, daca:
1. potrivit legii, actiunea penala a fost stinsa sau poate fi stinsa prin impacarea partilor;
2. desi hotararea instantei penale a ramas definitiva si irevocabila, stabilirea despagubirilor civile ar urma sa se faca ulterior;
3. desi actiunea penala nu poate fi stinsa prin impacarea partilor, sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) s-a dat rechizitoriu de trimitere in judecata sau din actele incheiate de autoritatile publice, semnate fara obiectii de proprietarul, utilizatorul ori conducatorul vehiculului asigurat, raspunzator de producerea prejudiciului, rezulta atat raspunderea civila a acestora, prejudiciile cauzate, cat si vinovatia penala a conducatorului auto care urmeaza sa fie trimis in judecata dupa finalizarea cercetarilor aflate in curs;
b) persoana prejudiciata isi ia un angajament scris prin care se obliga sa restituie de indata, partial sau total, despagubirea primita, in functie de hotararea instantei penale in ceea ce priveste fapta, faptuitorul si vinovatia.

La stabilirea despagubirii, in cazul avarierii sau al distrugerii bunurilor, se iau ca baza de calcul pretentiile formulate de persoanele pagubite, tinandu-se cont de prevederile legale privind acoperirea cuantumului pagubelor aduse bunurilor, fara a se depasi valoarea acestora din momentul producerii accidentului si nici limitele de despagubire stabilite prin polita de asigurare RCA.

In cazul in care cuantumul despagubirilor ca urmare a avarierii ori a distrugerii bunurilor apartinand mai multor persoane in unul si acelasi accident de vehicul depaseste, la data producerii accidentului, limita de despagubire stabilita prin polita de asigurare RCA, exclusiv cheltuielile facute in procesul civil, indiferent de numarul persoanelor pagubite si de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubei, despagubirile se acorda, in limita acestei sume, fiecarei persoane pagubite, proportional cu raportul dintre limita de despagubire prevazuta in polita de asigurare si totalul cuantumului despagubirilor.

In cazul in care cuantumul despagubirilor ca urmare a vatamarilor corporale sau a decesului mai multor persoanein unul si acelasi accident de vehicul depaseste, la data producerii accidentului, limita de despagubire stabilita prin documentul de asigurare RCA, exclusiv cheltuielile facute in procesul civil, indiferent de numarul persoanelor prejudiciate si de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea prejudiciului, despagubirile se acorda in limita acestei sume, proportional cu prejudiciul suferit de fiecare persoana vatamata, fara insa a se depasi, la data producerii accidentului, limita de despagubire stabilita prin polita de asigurare RCA.

Stabilirea despagubirilor in cazul vatamarii corporale sau al decesului

La stabilirea despagubirilor in cazul vatamarii corporale sau al decesului unor persoane se au in vedere urmatoarele:
1. in caz de vatamare corporala:
a) diferenta dintre veniturile nete ale persoanei vatamate, probate cu documente fiscale, si indemnizatia primita din fondurile persoanei juridice sau fizice la care salariatul isi desfasoara activitatea si/sau, dupa caz, din fondurile bugetului asigurarilor sociale de stat, pe perioada spitalizarii si a concediului medical;
b) venitul mediu lunar net realizat din activitati desfasurate de persoana vatamata, probat cu documente justificative, in cazul persoanelor care nu au calitatea de salariat;
c) salariul de baza minim brut pe economie, in cazul persoanelor pagubite aflate la data producerii accidentului in ultimul an de studii sau de calificare;
d) eventualele cheltuieli prilejuite de accident — cheltuieli cu transportul persoanei accidentate, cu tratamentul, cu spitalizarea, pentru recuperare, pentru proteze, pentru alimentatie suplimentara, conform prescriptiilor medicale, probate cu documente justificative, si care nu sunt suportate din fondurile de asigurari sociale prevazute de reglementarile in vigoare;
e) cheltuielile cu ingrijitori pe perioada incapacitatii de munca, daca prin certificatul medical se recomanda acest lucru, insa nu mai mult decat salariul de baza minim brut pe economie;
f) daunele morale: in conformitate cu legislatia si jurisprudenta din Romania;
2. in caz de deces:
a) cheltuielile de inmormantare, inclusiv pentru piatra funerara, precum si cele efectuate cu indeplinirea ritualurilor religioase, probate cu documente justificative;
b) cheltuielile cu transportul cadavrului, inclusiv cele de imbalsamare, probate cu documente justificative, de la localitatea unde a avut loc decesul pana la localitatea in care se face inmormantarea;
c) veniturile nete nerealizate si alte eventuale cheltuieli rezultate in perioada de la data producerii accidentului si pana la data decesului, prevazute la pct. 1, daca acestea au fost cauzate de producerea accidentului;
d) daunele morale: in conformitate cu legislatia si jurisprudenta din Romania.

Stabilirea despagubirilor in cazul avarierii sau al distrugerii vehiculelor

Despagubirile pentru vehicule nu pot depasi cuantumul pagubei, valoarea vehiculului la data producerii accidentului si nici limita de despagubire prevazuta in polita de asigurare RCA.

Prin valoare ramasa se intelege valoarea acelor parti din vehicul ramase neavariate, demontabile si valorificabile, cuprinsa intre 0,1% si cel mult 25% din valoarea vehiculului la data producerii accidentului.

Cuantumul pagubei la vehicule este egal cu costul reparatiilor partilor componente sau ale pieselor avariate ori cu costul de inlocuire a acestora, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum si cele de demontare si montare aferente reparatiilor si inlocuirilor necesare ca urmare a pagubelor produse prin respectivul accident de vehicul, stabilite la preturile practicate de unitatile de specialitate, la care se adauga cheltuielile cu transportul vehiculului, precum si cele efectuate pentru limitarea pagubelor, dovedite cu documente justificative. Prin unitati de specialitate se intelege persoanele juridice legal autorizate, care au in obiectul lor de activitate comercializarea de vehicule, parti componente, piese inlocuitoare si de materiale pentru acestea, cu exceptia celor in regim de consignatie, si/sau executarea de lucrari de intretinere si reparatie la vehicule.

Costul reparatiilor efectuate la vehicule se stabileste pe baza documentelor eliberate de unitatile de specialitate.

In cazul in care reparatiile vehiculului se efectueaza in regie proprie sau se solicita plata despagubirii inainte de efectuarea reparatiilor, costul acestora se stabileste pe baza evaluarii asiguratorului si, daca este cazul, a documentelor justificative privind platile facute, prezentate ulterior efectuarii reparatiilor. In astfel de cazuri cheltuielile cu manopera si costul reparatiilor nu pot depasi, pentru parti componente, piese sau materiale, preturile de vanzare si tarifele pentru manopera practicate de unitatile de specialitate.

Despagubirile nu pot depasi:
a) cuantumul despagubirii, valoarea vehiculului la data producerii evenimentului si nici limita de despagubire prevazuta in polita de asigurare RCA, in cazul unei daune totale, in situatia in care pagubitul face dovada repararii vehiculului;
b) cuantumul despagubirii, diferenta dintre valoarea vehiculului la data producerii accidentului si valoarea ramasa si nici limita de despagubire prevazuta in polita de asigurare RCA, in cazul unei daune totale, in situatia in care pagubitul nu face dovada repararii vehiculului, si in cazul daunelor partiale.
Dauna totala se defineste ca fiind situatia in care cuantumul pagubei, asa cum a fost definit la alin. (3), depaseste 75% din valoarea vehiculului la data producerii evenimentului.

Se acorda despagubiri si pentru:
1. acoperirea cheltuielilor facute in vederea limitarii pagubelor, daca au fost necesare ca urmare a accidentului si daca sunt probate cu documente justificative;
2. in cazul vehiculelor avariate care nu se mai pot deplasa prin forta proprie:
a) acoperirea cheltuielilor de transport al vehiculului, cu exceptia cazurilor de dauna totala, la unitatea de specialitate din Romania cea mai apropiata de locul accidentului care poate face reparatia sau la locul cel mai apropiat de adapostire a vehiculului;
b) cheltuielile de transport pana la localitatea de domiciliu al persoanelor care au efectuat voiajul in vehiculul avariat, fara a se putea depasi tariful prevazut pentru transportul cu avionul — clasa economic;
c) cheltuielile de transport al marfurilor aflate in vehicul, inclusiv in remorca/semiremorca tractata de acesta, pana la destinatie;
d) cheltuielile prevazute mai sus trebuie probate cu documente justificative.

(sursa:avocatnet.ro)


» Citeste si:

5 comentarii la Cum se stabilesc despagubirile acoperite prin polita RCA

 • […] Cum se stabilesc despagubirile acoperite prin polita RCA | Info Lege December 8th, 2009 2. se formuleaza pretentii de despagubiri pentru: hartii de valoare, acte, manuscrise, bijuterii, pietre pretioase, obiecte de arta, obiecte din platina, aur sau argint, marci postale, timbre, precum si pentru disparitia sau distrugerea … […] […]

 • Di

  Mergeti linistit cu masina, sunteti lovit de alt participant la trafic, va da RCA-ul si va duceti sa va faceti masina !

  Aici e interesant : sa presupunem ca paguba e de 12.000 RON. Firma de asigurari va propune doua variante la o masina de 7 ani vechime :

  1) Declarati masina epava si va da 7.400 RON sau
  2) Va da 9.200 RON si restul puneti dumneavoastra.

  Probabil ca veti ramane surprins ! Cum, nu ma despagubeste RCA-ul in totalitate ? Doar nu am vrut accidentul, nu sunt de vina ! De ce sa platesc cand cu 1 minut mai devreme mergeam bine mersi cu masina ?

  Punctul de vedere al asiguratorului este si el just : poate masina aceea se tinea cu sarme pana sa fie accidentata, nu e corect ca el, asiguratorul, sa ii puna piese noi si dumneavoastra sa plecati fericit. Asa ca, prin lege, s-au stabilit criterii dupa care se calculeaza gradul de uzura al unei masini cand se despagubeste si pe RCA.

  Se tine cont de vechimea masinii si de Km de la bord ! Daca va gandeati ca in cazul in care cineva va loveste, va da asigurarea RCA-ul si va reparati masina linistit fara sa dati vreun ban, aflati ca nu este asa !

  Calcul despagubirii RCA la Logan

  Masina are 3 ani … starea ingrijirii masinii e buna (buna – cel mai bun grad, mediu – gradul de mijloc, satisfacator – gradul cel mai jos, masina nu a fost intretinuta) => coeficient 25 uzura ! Dar stati asa !!!!!! Asta e in cazul in care ati facut 10.000 Km pe an ! Sa zicem ca masina are o vechime de 3 ani, deci ar trebui sa aveti 30.000 Km pe bord, in schimb, pentru ca ati parcurs cate 30.000 pe an aveti 90.000 de Km , diferenta fata de medie stabilita prin lege fiind de 60.000 Km si pentru fiecare 1000 Km in plus peste media de 30.000 se mareste coeficientul de 25 cu 0.5, iar asta inseamna ca ajungeti la un coeficient de 32.5 …

  Coeficientul final al uzurii se obtine din inmultirea coeficientului de 32.5 cu inca unul care este egal cu (pretul masinii de noua – cat face dauna) / pretul masinii de noua. Sa presupunem ca dauna este de 3000 euro iar pretul de nou al masinii era 10.500 euro => coeficientul 2 este 0.71 adica (10500-3000) / 10500.

  Coeficientul final de uzura este produsul dintre primul si al doilea coeficient calculat = 32.5 x 0.71 = 23.07 . Acesta este gradul de uzura al masinii dumneavoastra in cazul in care veti ajunge sa va reparati masina asteptand despagubirea RCA, coeficient ce va fi calculat de asigurat si, in baza caruia, se va stabili cuantumul despagubirii.

  Daca ajungeti in situatia despagubirii pe asigurarea RCA si acceptati despagubirea propusa de asiguratorul vinovatului veti fi pus sa semnati o declaratie pe propria raspundere prin care exprimati faptul ca nu mai aveti nici o pretentie de la asigurator si de la vinovat in legatura cu accidentul. Daca nu acceptati suma propusa, trebuie sa actionati in judecata pe vinovat, urmand ca la judecata asiguratorul sa intervina parte in proces (se substituie vinovatului). In urma procesului, cat stabileste instanta, atat va plati asiguratorul catre dumneavoastra, in limita plafonului maxim stabilit de lege.

  Concluzia : desi nevinovat veti plati pentru prostia altuia la reparatia propriei masini !

  Sursa: cel mai ieftin rca

 • Foarte interesant acest articol, realitatea este cruda…

 • Realitatea este mai dura decat aceste reguli. Desi unele firme par a oferi cel mai ieftin RCA, in momentul in care se ajunge la plata efectiva a asigurarii incep sa apara problemele iar cele 15 zile pe care le specifica legea, se pot transforma in mai multe.

 • de cacao legile astea n romania …tara lui papura-voda…
  exact prin aSTA TREC EU ACUM…AM DAUNE DE 60 DE MILIOANE DAR ASIGURAREA NU-MI da decat vreo 35 de milioane…””pai…restu ce fac nene…ii pun eu de la mine ca a fost ala bou?!?””

  si tipu la mine cica:””pai asta e domne…ii pui si gata””
  sincer imi vine sa-l strang de gat pe ala care m-a lovit…

Comenteaza

 

 

 

Puteti folosi aceste tag-uri HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*