Introduceti adresa de email:

Sustinut de FeedBurner


Legislatie ARR

Ordinul OMTI nr. 1172/2009, pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, aprobate prin OMTCT 1892/2006
Ordinul OMTI nr. 1019/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregătire practică si a profesorilor de legislatie rutieră, a Normelor privind autorizarea scolilor de conducători auto, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregătire practică, a Programei de Scolarizare si a Metodologiei de organizare si desfăsurare a cursurilor de pregătire teoretică si practică în vederea obtinerii permisului de conducere
OG nr. 21 din 29 august 2009 pentru modificarea şi completarea OG nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora
ORDIN nr. 699 din 10 iunie 2009 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2156/2005 privind tarifele pentru prestaţiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.
Legea nr. 218/2009 privind aprobarea OUG nr. 74/2008 pentru modificarea si completarea OUG 109/2005 privind transporturile rutiere
OMT 1548/2008 pentru modificarea OMTCT 42/2006 privind conditiile de pregatire profesionala initiala si continua a anumitor categorii de conducatori auto
OMT nr. 1463/2008 pentru modificarea anexei la OMTCT nr. 2156/2005, privind tarifele pentru prestatiile specifice realizate de Autoritatea Rutiera Romana – ARR
HG nr. 1373 din 28 octombrie 2008, privind reglementarea furnizarii si transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din Romania
OMT nr. 1352 din 31 octombrie 2008, pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, aprobate prin OMTCT nr. 1892/2006
OMT nr. 861 din 8 iulie 2008 pentru modificarea anexei la OMTCT nr. 2156/2005 privind tarifele pentru prestaţiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.
OUG nr. 74/2008, pentru modificarea si completarea OUG 109/2005, privind transporturile rutiere.
OMT nr. 603/2008 pentru modificarea si inlocuirea anexei la OMTCT nr. 2156/2005, privind tarifele pentru prestatiile specifice realizate de Autoritatea Rutiera Romana – ARR
OMT nr. 394/2008, pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, aprobate prin OMTCT nr. 1892/2006
OMT nr. 3/2008, pentru aprobarea normelor privind atestarea profesionala a conducatorilor auto, care efectueaza transport de persoane in regim de taxi, sau transport in regim de inchiriere si agrearea autovehiculelor care efectueaza transport in regim de taxi
HG nr. 1175 din 26 septembrie 2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România
Ordonanta nr. 37/2007, privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora
OMT nr. 1309/2007, pentru modificarea si inlocuirea anexei la OMTCT nr. 2156/2005, privind tarifele pentru prestatiile specifice realizate de Autoritatea Rutiera Romana – ARR
OMIRA nr. 353/2007 pentru aprobarea normelor de aplicarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007
OMT nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local
OMT nr. 604/2007 pentru modificarea  OMT nr. 761/1999 privind desemnarea, pregătirea şi atestarea profesională a persoanelor care conduc permanent şi efectiv activităţi de transport rutier precum si OMT nr. 640/  2007 pentru aprobarea Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport rutier de mărfuri periculoase.
Ordonanta nr. 45/2007, pentru modificarea si completarea OUG nr. 109/2005, privind transpoturile rutiere
Ordonanta nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora.
OMT nr. 551/2007 pentru modificarea si inlocuirea anexei la OMTCT nr. 2156/2005, privind tarifele pentru prestatiile specifice realizate de Autoritatea Rutiera Romana – ARR
Ordinul nr. 516/2007, pentru modificarea OMLPTL nr. 597/2003, privind aprobarea normelor pentru stabilirea conditiilor de obtinere a atestatului profesional de catre conducatorii auto care efectueaza transport rutier de marfuri cu vehicule a caror masa maxima autorizata este mai mare de 3,5 tone, transport rutier public de persoane si transport rutier cu vehicule avind masa si/sau dimensiuni de gabarit depasit si pentru reglementarea unor aspecte privitoare la aplicarea acestuia.
Ordinul nr. 521/2007, pentru modificarea OMLPTL nr. 597/2003 privind aprobarea normelor pentru stabilirea conditiilor de obtinere a atestatului profesional de catre conducatorii auto care efectueaza transport rutier de marfuri cu vehicule a caror masa maxima autorizata este mai mare de 7,5 tone, transport rutier public de persoane si transport rutier cu vehicule avind masa si/sau dimensiuni de gabarit depasit.
Ordinul nr. 174/2007 pentru modificarea Ordinului nr. 134/2007, privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor si a metodologiei de punctare, aplicabile în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judetean
Ordinul nr. 134/2007, privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor si a metodologiei de punctare, aplicabile în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judetean
Ordinul pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, aprobate prin OMTCT nr. 1892/2006
Cererea de inlocuire a licentelor de transport si a copiilor conforme aferente acestora, in conformitate cu OMTCT nr. 1892/2006, ART.213
OMTCT nr. 1892/2006 privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora
OMTCT nr. 1934/2006 privind modificarea si completarea Regulamentului pentru desemnarea, pregatirea profesionala si examinarea consilierilor de siguranta pentru transportul rutier, aprobat prin OMTCT nr. 1044/2003
OMTCT nr. 1856/2006 pentru aprobarea Partii I – “Normele de autorizare a scolilor de conducatori auto“ din Normele de autorizare a functionarii centrelor de pregatire a personalului din domeniul transporturilor rutiere
Legea 102/2006
Ordonanta de urgenta nr. 109 din 14/07/2005, privind transporturile rutiere
ORDIN nr. 2.258 din 2005 pentru încadrarea vehiculelor rutiere care efectuează transporturi internaţionale de mărfuri în categorii de poluare şi de siguranta a circulaţiei

arr_trucks

LEGISLATIE SPECIFICA ARR

Ordonanta 27/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

Legea 168 din 14 iulie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri şi de persoane

OUG 34/2010 privind unele masuri pentru intarirea controlului in scopul combaterii transporturilor ilicite de marfuri si de persoane

Ordinul OMTI nr. 1172/2009, pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, aprobate prin OMTCT 1892/2006

Ordinul OMTI nr. 1019/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregătire practică si a profesorilor de legislatie rutieră, a Normelor privind autorizarea scolilor de conducători auto, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregătire practică, a Programei de Scolarizare si a Metodologiei de organizare si desfăsurare a cursurilor de pregătire teoretică si practică în vederea obtinerii permisului de conducere

OG nr. 21 din 29 august 2009 pentru modificarea şi completarea OG nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora

ORDIN nr. 699 din 10 iunie 2009 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2156/2005 privind tarifele pentru prestaţiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.

Legea nr. 218/2009 privind aprobarea OUG nr. 74/2008 pentru modificarea si completarea OUG 109/2005 privind transporturile rutiere

OMT 1548/2008 pentru modificarea OMTCT 42/2006 privind conditiile de pregatire profesionala initiala si continua a anumitor categorii de conducatori auto


OMT nr. 1463/2008 pentru modificarea anexei la OMTCT nr. 2156/2005, privind tarifele pentru prestatiile specifice realizate de Autoritatea Rutiera Romana – ARR

HG nr. 1373 din 28 octombrie 2008, privind reglementarea furnizarii si transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din Romania

OMT nr. 1352 din 31 octombrie 2008, pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, aprobate prin OMTCT nr. 1892/2006

OMT nr. 861 din 8 iulie 2008 pentru modificarea anexei la OMTCT nr. 2156/2005 privind tarifele pentru prestaţiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.

OUG nr. 74/2008, pentru modificarea si completarea OUG 109/2005, privind transporturile rutiere.

OMT nr. 603/2008 pentru modificarea si inlocuirea anexei la OMTCT nr. 2156/2005, privind tarifele pentru prestatiile specifice realizate de Autoritatea Rutiera Romana – ARR

OMT nr. 394/2008, pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, aprobate prin OMTCT nr. 1892/2006

OMT nr. 3/2008, pentru aprobarea normelor privind atestarea profesionala a conducatorilor auto, care efectueaza transport de persoane in regim de taxi, sau transport in regim de inchiriere si agrearea autovehiculelor care efectueaza transport in regim de taxi

HG nr. 1175 din 26 septembrie 2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România

Ordonanta nr. 37/2007, privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora

OMT nr. 1309/2007, pentru modificarea si inlocuirea anexei la OMTCT nr. 2156/2005, privind tarifele pentru prestatiile specifice realizate de Autoritatea Rutiera Romana – ARR

OMIRA nr. 353/2007 pentru aprobarea normelor de aplicarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007

OMT nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local

OMT nr. 604/2007 pentru modificarea  OMT nr. 761/1999 privind desemnarea, pregătirea şi atestarea profesională a persoanelor care conduc permanent şi efectiv activităţi de transport rutier precum si OMT nr. 640/  2007 pentru aprobarea Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport rutier de mărfuri periculoase.

Ordonanta nr. 45/2007, pentru modificarea si completarea OUG nr. 109/2005, privind transpoturile rutiere

Ordonanta nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora.

OMT nr. 551/2007 pentru modificarea si inlocuirea anexei la OMTCT nr. 2156/2005, privind tarifele pentru prestatiile specifice realizate de Autoritatea Rutiera Romana – ARR

Ordinul nr. 516/2007, pentru modificarea OMLPTL nr. 597/2003, privind aprobarea normelor pentru stabilirea conditiilor de obtinere a atestatului profesional de catre conducatorii auto care efectueaza transport rutier de marfuri cu vehicule a caror masa maxima autorizata este mai mare de 3,5 tone, transport rutier public de persoane si transport rutier cu vehicule avind masa si/sau dimensiuni de gabarit depasit si pentru reglementarea unor aspecte privitoare la aplicarea acestuia.

Ordinul nr. 521/2007, pentru modificarea OMLPTL nr. 597/2003 privind aprobarea normelor pentru stabilirea conditiilor de obtinere a atestatului profesional de catre conducatorii auto care efectueaza transport rutier de marfuri cu vehicule a caror masa maxima autorizata este mai mare de 7,5 tone, transport rutier public de persoane si transport rutier cu vehicule avind masa si/sau dimensiuni de gabarit depasit.

Ordinul nr. 174/2007 pentru modificarea Ordinului nr. 134/2007, privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor si a metodologiei de punctare, aplicabile în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judetean

Ordinul nr. 134/2007, privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor si a metodologiei de punctare, aplicabile în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judetean

Ordinul pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, aprobate prin OMTCT nr. 1892/2006

Cererea de inlocuire a licentelor de transport si a copiilor conforme aferente acestora, in conformitate cu OMTCT nr. 1892/2006, ART.213

OMTCT nr. 1892/2006 privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora

OMTCT nr. 1934/2006 privind modificarea si completarea Regulamentului pentru desemnarea, pregatirea profesionala si examinarea consilierilor de siguranta pentru transportul rutier, aprobat prin OMTCT nr. 1044/2003

OMTCT nr. 1856/2006 pentru aprobarea Partii I – “Normele de autorizare a scolilor de conducatori auto“ din Normele de autorizare a functionarii centrelor de pregatire a personalului din domeniul transporturilor rutiere

Legea 102/2006

Ordonanta de urgenta nr. 109 din 14/07/2005, privind transporturile rutiere

ORDIN nr. 2.258 din 2005 pentru încadrarea vehiculelor rutiere care efectuează transporturi internaţionale de mărfuri în categorii de poluare şi de siguranta a circulaţiei