Introduceti adresa de email:

Sustinut de FeedBurner


Ordinul MAI nr. 151/2010 – completarea Ordinului MAI nr. 1.480/2006 privind preschimbarea permiselor de conducere straine cu documente similare romanesti

Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor nr. 151/2010 pentru completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 1.480/2006 privind preschimbarea permiselor de conducere straine cu documente similare romanesti a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 471, din 8 iulie 2010.

In temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,ministrul administratiei si internelor emite urmatorul ordin:
Art. I. — Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.480/2006 privind preschimbarea permiselor de conducere straine cu documente similare romanesti, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 874 din 25 octombrie 2006, se completeaza dupa cum urmeaza:
—Dupa articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cu urmatorul cuprins:
„Art. 81. — (1) Pot fi preschimbate cu documente similare romanesti, fara sustinerea unui examen sau test, si permisele de conducere nationale detinute de personalul aflat pe teritoriul Romaniei in misiune oficiala, sub egida unei organizatii internationale interguvernamentale, indiferent de statul emitent.
(2) Autoritatea competenta sa efectueze preschimbarea este serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul institutiei prefectului pe a carei raza isi au sediul autoritatile publice care organizeaza misiunea.
(3) Pentru preschimbarea permiselor de conducere, personalul prevazut la alin. (1) depune documentele prevazute la art. 8 alin. (2) lit. a), c), d) si e), documentul de identitate sau pasaportul in original si in copie, precum si un document emis de catre o autoritate/institutie publica din Romania din care sa rezulte ca acesta se afla in misiune oficiala pe teritoriul Romaniei, sub egida unei organizatii internationale interguvernamentale.
(4) Dupa primirea si verificarea actelor mentionate, se restituie solicitantului documentul de identitate sau pasaportul prezentat.”
Art. II. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


» Citeste si:

Comenteaza

 

 

 

Puteti folosi aceste tag-uri HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*