Introduceti adresa de email:

Sustinut de FeedBurner


Ordinul MAI nr.4/2010 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere

Ordinul MAI nr.4/2010 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 1.497/2006 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere a fost publicat in Monitorul Oficial al Romnaiei, Partea I, Nr. 43, din 19 ianuarie 2010.

In temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul administratiei si internelor emite urmatorul ordin:

Art. I. — Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.497/2006 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 933 din 17 noiembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„b) candidati — cetatenii romani, strainii cu domiciliul sau resedinta in Romania, precum si cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European cu rezidenta normala in Romania ori aflati la studii in Romania pentru o perioada de cel putin 6 luni, care solicita examinarea pentru obtinerea permisului de conducere;
c) examinatori — lucratori ai serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, atestati potrivit art. 3.”

2. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 3. — (1) Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere se efectueaza la serviciile publice comunitare pe a caror raza de competenta teritoriala candidatii isi au, dupa caz, domiciliul, resedinta sau rezidenta normala, iar in cazul cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European care se afla la studii in Romania pentru o perioada de cel putin 6 luni, la serviciile publice comunitare pe a caror raza de competenta teritoriala se afla institutia de invatamant.
(2) Examinarea candidatilor pentru obtinerea permisului de conducere consta in sustinerea unei probe teoretice si a unei probe practice la acelasi serviciu public comunitar.
(3) Examinarea se realizeaza de examinatori atestati de Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.”

3. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 4. — (1) Proba teoretica consta in rezolvarea unui test in sistem informatic, prin utilizarea unei aplicatii informatice puse la dispozitie de Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor. Rezolvarea testului nu necesita abilitati sau competente de operare pe calculator din partea candidatului, accesul la aplicatia informatica realizandu-se doar prin atingerea unui ecran.
(2) Accesul la aplicatia informatica se realizeaza pe baza unui bon de ordine care contine un cod de bare, inmanat de lucratorii serviciilor publice comunitare la intrarea candidatului in sala de examinare. Codul de bare identifica un test completat de un anumit candidat si are valabilitate doar in ziua curenta
(3) Proba practica consta in testarea conducerii unui autovehicul in traseu, inclusiv a manevrelor speciale, corespunzatoare categoriei de permis solicitat, cu exceptia categoriei A si subcategoriei A1, pentru care se verifica numai indemanarea in poligoane special amenajate.
(4) Proba practica se va desfasura, in limita posibilitatilor, atat in localitati, cat si in afara acestora, inclusiv dupa lasarea serii.
(5) Desfasurarea probei practice va fi intrerupta in cazul aparitiei unor conditii meteo rutiere nefavorabile, determinate, de regula, de reducerea vizibilitatii sub 100 metri, caderi abundente de precipitatii, inundatii, furtuna ori viscol, urmand a fi reluata de indata ce conditiile de circulatie au revenit la normal.
(6) In baza ordinului prefectului, proba practica poate fi sustinuta in alte municipii decat cele resedinta de judet. Pentru aceasta, localitatile respective trebuie sa ofere conditii adecvate de trafic rutier pentru evaluarea nivelului de pregatire a candidatilor, in conformitate cu dispozitiile comunitare, in sensul de a permite parcurgerea unor trasee care sa cuprinda intersectii si jonctiuni sau cai de comunicatie rapide, intersectii cu sens giratoriu, treceri la nivel, statii de tramvai/autobuz, treceri de pietoni, rampe/pante prelungite la urcare/coborare, zone cu circulatie intensa cu minimum doua benzi pe sens, piete aglomerate sau zone cu siruri de vehicule parcate, semafoare si marcaje rutiere.”

4. Articolul 5 se abroga.

5. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 6. — (1) Examinarea candidatilor la proba teoretica se efectueaza, de regula, in limba romana.
(2) In cazul cetatenilor romani apartinand minoritatilor nationale, examinarea la proba teoretica se poate efectua, la cererea acestora, in limba materna, in conditiile art. 19 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In cazul strainilor si al cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, examinarea la proba teoretica se poate efectua, la cererea acestora, intr-o limba de circulatie internationala.
(4) Optiunea privind limba de examinare se consemneaza pe cererea-tip prevazuta la art. 7 alin. (2) lit. a).”

6. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 7. — (1) La data programarii, candidatii care solicita prezentarea la examen pentru obtinerea permisului de conducere sau a unor noi categorii ale acestuia trebuie sa indeplineasca, potrivit legii, conditiile de varsta, sa fie apti din punct de vedere medical, sa faca dovada pregatirii teoretice si practice prin cursuri organizate in conditiile legii si, dupa caz, sa detina categoria/subcategoria necesara ori sa fi fost declarati «Admis» la aceasta pentru obtinerea altor categorii/subcategorii ale permisului de conducere.
(2) Candidatii trebuie sa prezinte personal la serviciile publice comunitare competente un dosar de examinare constituit din urmatoarele documente:
a) cererea-tip, semnata de candidat, al carei model este prevazut in anexa nr. 1;
b) fisa de scolarizare, al carei model este prevazut in anexa nr. 2;
c) certificatul de cazier judiciar, in termenul de valabilitate;
d) copia actului de identitate;
e) chitantele de plata a taxelor aferente obtinerii permisului de conducere;
f) copia permisului de conducere, in cazul persoanelor care solicita obtinerea unor noi categorii si/sau subcategorii;
g) documente care sa faca dovada domiciliului sau resedintei in Romania, in cazul strainilor, sau care, in cazul cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, sa faca dovada rezidentei normale in Romania ori sa ateste ca se afla la studii in Romania pentru o perioada de cel putin 6 luni;
h) declaratie notariala din care sa rezulte ca nu mai poseda un alt permis de conducere eliberat de o autoritate straina sau ca dreptul de a conduce nu a fost suspendat ori anulat — numai pentru straini si cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European si cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, care nu prezinta documentul prevazut la lit. f);
i) copia hotararii judecatoresti de condamnare sau de revocare a pedepsei complementare a interzicerii exercitarii profesiei sau ocupatiei de conducator de vehicule, prevazuta de Codul penal, dupa caz, ramasa definitiva — numai pentru candidatii al caror permis de conducere a fost anulat, aflati in una dintre situatiile prevazute la art. 116 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In cazul strainilor care au domiciliul sau resedinta in Romania, precum si al cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European care au rezidenta normala in Romania ori care se afla la studii in Romania pentru o perioada de cel putin 6 luni, certificatul de cazier judiciar prevazut la alin. (2) lit. c) este cel eliberat de Inspectoratul General al Politiei Romane, potrivit legii.
(4) Nu au dreptul sa se prezinte la examen pentru obtinerea permisului de conducere persoanele care au fost condamnate, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru o infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice sau pentru o infractiune de omor, lovire ori vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, produsa ca urmare a incalcarii unei reguli de circulatie, cu exceptia cazurilor cand a intervenit una dintre situatiile prevazute la art. 116 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”

7. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 8 — (1) Proba practica se sustine numai dupa o programare realizata in acest scop.
(2) Programarea candidatilor la primul examen se efectueaza de catre unitatile autorizate in care acestia au urmat cursurile de pregatire teoretica si practica. Aceasta programare se poate efectua si printr-o aplicatie informatica pusa la dispozitie gratuit de Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, in baza unui protocol.
(3) Programarea prevazuta la alin. (2) trebuie efectuata cu cel putin 7 zile inainte de data probei practice.
(4) Pentru finalizarea programarii realizate potrivit alin. (2), candidatii trebuie sa prezinte personal dosarul de examinare constituit potrivit art. 7 alin. (2) si, doar in cazul primei programari, sa parcurga procedurile de preluare a semnaturii si a imaginii faciale. Dupa verificare, dosarul se restituie candidatului.
(5) Proba teoretica se sustine fara o programare realizata in acest scop, in orice zi pana in ziua anterioara probei practice. Proba teoretica se poate sustine in aceeasi zi in care s-a efectuat programarea prevazuta la alin. (2).
(6) Programarea la proba practica se anuleaza din oficiu in situatia in care candidatul nu promoveaza proba teoretica.
(7) Seful serviciului public comunitar stabileste zilnic examinatorii care desfasoara activitati de examinare. Repartizarea examinatorilor, cate unul pentru fiecare programator, se face in mod aleatoriu de catre sistemul informatic.
(8) Programatoarele si anexa la testul de examen se listeaza zilnic, de regula la inceputul programului de lucru. Anexa la testul de examen are continutul prevazut in anexa nr. 3.
(9) Reprogramarea pentru sustinerea examenului se solicita personal de catre candidati, la sediul serviciului public comunitar.”

8. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 9. — Examinarea candidatilor la proba teoretica se desfasoara in sali adecvate acestei activitati, stabilite prin dispozitie a sefului serviciului public comunitar, cu aprobarea prefectului si avizul Directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor. Accesul candidatilor in salile stabilite pentru sustinerea probei teoretice a examenului este gratuit.”

9. Articolele 10 si 11 se abroga.

10. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 12. — (1) Intrebarile pe baza carora se sustine proba teoretica si raspunsurile aferente acestora, din care sunt generate testele de examen, se elaboreaza si se administreaza de Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, in mod unitar la nivelul intregii tari, prin intermediul unei aplicatii informatice. Intrebarile si raspunsurile aferente acestora, din care sunt generate testele de examen, sunt puse la dispozitia publicului de catre Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, in mod gratuit, printr-un serviciu on-line, pe pagina proprie de internet.
(2) Examinarea candidatilor la proba teoretica se efectueaza pe baza unor teste de cunoastere a legislatiei rutiere, a notiunilor de conduita preventiva, prim ajutor, a notiunilor elementare de mecanica si de conducere ecologica. Testele contin intrebari particularizate pentru fiecare categorie/subcategorie, criteriile de promovabilitate fiind urmatoarele:
a) pentru categoriile A si A1, testul cuprinde 20 de intrebari, timpul de solutionare fiind de 20 de minute. Pentru a promova examenul teoretic, candidatul trebuie sa raspunda corect la cel putin 17 intrebari;
b) pentru categoriile B, B1, C, C1, Tr, D, D1, Tb sau Tv, testulcuprinde 26 de intrebari, timpul de solutionare fiind de30 de minute. Pentru a promova examenul teoretic, candidatultrebuie sa raspunda corect la cel putin 22 de intrebari;
c) pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E si DE, testul cuprinde 11 intrebari, timpul de solutionare fiind de 15 minute. Pentru a promova examenul teoretic, candidatul trebuie sa raspunda
corect la cel putin 9 intrebari.
(3) Candidatul este declarat «Respins» daca nu raspunde corect, in timpul si la numarul minim de intrebari prevazute la alin. (2), precum si in caz de frauda sau de nerespectare a interdictiilor si obligatiilor prevazute la art. 14 alin. (6) si (7).
(4) Testele trebuie sa cuprinda notiuni generale referitoare la toate categoriile de vehicule, care privesc:
a) dispozitiile legale in materie de circulatie rutiera, in special cele care vizeaza semnalizarea rutiera, regulile de prioritate si restrictiile de viteza;
b) conducatorul auto:
1. importanta unui comportament vigilent si a unei atitudini adecvate fata de alti participanti la trafic;
2. functiile de perceptie, de evaluare si de decizie, in special timpul de reactie, si modificarile comportamentului conducatorului auto ca urmare a efectelor consumului de alcool, droguri si medicamente cu influente negative asupra conducerii unui autovehicul, a starilor emotionale si a oboselii;
c) drumul:
1. normele legale referitoare la respectarea distantelor de siguranta dintre vehicule, distantei de franare si tinutei de drum a vehiculului in diferite conditii meteorologice si in functie de starea carosabilului;
2. riscurile de conducere legate de starea diferita a carosabilului si mai ales variatiile acestuia in functie de conditiile atmosferice si de vizibilitate;
3. caracteristicile diferitelor tipuri de drumuri si dispozitiile legale conexe;
4. securitatea rutiera in tunele;
d) ceilalti participanti la trafic:
1. riscurile specifice in raport cu lipsa de experienta a celorlalti participanti la trafic si cu categoriile de participanti la trafic cu vulnerabilitate sporita, cum sunt: copiii, pietonii, biciclistii si persoanele cu mobilitate redusa;
2. riscurile inerente circulatiei si conducerii diferitelor tipuri de vehicule si conditiilor de vizibilitate pe care le au conducatorii acestora;
e) reglementari generale si diverse:
1. reglementari referitoare la documentele administrative necesare folosirii vehiculului;
2. reguli generale privind comportamentul pe care trebuie sa il adopte conducatorul auto in cazul producerii unui accident din care au rezultat victime omenesti (acordarea primului ajutor, prezervarea urmelor de la locul accidentului, anuntarea politiei si a salvarii etc.) sau doar pagube materiale (aplicarea procedurilor de constatare amiabila) si luarea altor masuri pentru indepartarea sau diminuarea efectelor accidentului;
3. masuri de securitate referitoare la incarcatura vehiculului si la persoanele transportate;
f) precautiile care trebuie luate la parasirea vehiculului;
g) elementele mecanice legate de securitatea conducerii auto: posibilitatea de a sesiza defectiunile curente care pot afecta indeosebi eficacitatea sistemului de directie, de suspensie, de franare, rulare, farurile si semnalizatoarele, catadioptrii, oglinzile retrovizoare, spalatoarele si stergatoarele de parbriz, sistemul de esapament, centurile de siguranta si claxonul;
h) echipamentele de siguranta ale vehiculelor, mai ales folosirea centurilor de siguranta si a echipamentelor de siguranta pentru copii;
i) regulile de folosire a vehiculului referitoare la protectia mediului inconjurator: folosirea corespunzatoare a sistemului de avertizare sonora, consumul moderat de carburant, limitarea emisiilor poluante etc.
(5) Testele trebuie sa cuprinda si notiuni specifice categoriilor si subcategoriilor pentru care se sustine examinarea, dupa cum urmeaza:
A. pentru categoria A si subcategoria A1:
a) folosirea echipamentelor de protectie, cum ar fi: manusile, cizmele, imbracamintea si casca;
b) vizibilitatea motociclistilor pentru ceilalti participanti la trafic;
c) riscurile legate de diferitele conditii de circulatie, acordandu-se atentie si portiunilor alunecoase de sosea, gurilor de canal, marcajelor rutiere aplicate pe carosabil, sinelor de tramvai etc.;
d) elementele mecanice legate de siguranta conducerii auto, acordandu-se atentie si comutatorului pentru intreruperea curentului in cazuri de urgenta, nivelului de ulei si curelei de transmisie;
B. pentru categoriile C, CE, D si DE si subcategoriile C1, C1E, D1 si D1E:
a) regulile referitoare la durata de conducere si perioadele de repaus, conform Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispozitii ale legislatiei sociale in domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3.821/85 si (CE) nr. 2.135/98 ale Consiliului si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului, cu modificarile ulterioare; utilizarea dispozitivului de inregistrare prevazut de Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de inregistrare in transportul rutier, cu modificarile ulterioare;
b) regulile referitoare la tipul de transport: de marfuri sau de calatori;
c) documentele referitoare la vehicul si la transport, necesare pentru transportul national si international de marfuri si calatori;
d) comportamentul care trebuie adoptat in caz de accident; cunoasterea masurilor care trebuie luate dupa un accident sau un eveniment similar, mai ales a interventiilor de evacuare a pasagerilor, precum si cunostintele de baza in materie de prim ajutor;
e) masurile de precautie care trebuie luate la scoaterea si inlocuirea rotilor;
f) regulile privitoare la masa si dimensiunea vehiculelor, precum si la dispozitivele de limitare a vitezei;
g) impiedicarea vizibilitatii conducatorului auto si a celorlalti participanti la trafic din cauza caracteristicilor vehiculului;
h) citirea unei harti rutiere, planificarea unui itinerar, inclusiv folosirea sistemelor de navigatie electronice, facultativ;
i) factorii de securitate privitori la incarcatura vehiculului: controlul incarcaturii — stivuire si fixare, dificultati legate de anumite tipuri de incarcaturi, de exemplu, lichide, incarcaturi suspendate etc., incarcarea si descarcarea marfurilor si folosirea materialului de incarcare, numai pentru categoriile C si CE, respectiv pentru subcategoriile C1 si C1E;
j) responsabilitatea conducatorului auto in ceea ce priveste transportul pasagerilor, confortul si siguranta calatorilor, transportul copiilor, controalele necesare inaintea plecarii; C. pentru categoriile C, CE, D si DE:
a) principiile de constructie si de functionare a urmatoarelor elemente: motoare cu combustie interna, circuitul fluidelor (de exemplu, uleiul de motor, lichidul de racire, lichidul pentru spalatorul de parbriz), circuitul carburantului, circuitul electric, sistemul de aprindere, sistemul de transmisie (ambreiaj, cutie de viteze etc.);
b) sistemul de ungere si protectia antigel;
c) principiile de constructie, montare, utilizare si intretinere a anvelopelor;
d) principiile, tipurile si functionarea principalelor piese, atasarea, folosirea si intretinerea atenta a garniturilor de frana si dispozitivelor de limitare a vitezei;
e) principiile, tipurile si functionarea principalelor piese, atasarea, folosirea si intretinerea atenta a dispozitivelor de cuplare, numai pentru categoriile CE si DE;
f) metode pentru detectarea cauzelor de producere a penelor;
g) intretinerea preventiva a vehiculelor si reparatiile curente necesare;
h) responsabilitatea conducatorului auto in ceea ce priveste receptia, transportul si livrarea marfurilor, conform conditiilor convenite, numai pentru categoriile C si CE.”

11. Articolul 13 se abroga.

12. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 14. — (1) Testul de examen este precedat de 3 intrebari de acomodare. Indiferent de raspunsurile la cele 3 intrebari de acomodare, candidatul va trece la solutionarea testului propriu-zis.
(2) Testul este generat de sistemul informatic prevazut la art. 4 alin. (1). Pentru fiecare intrebare sunt enumerate 3 sau 4 variante de raspuns, existand posibilitatea ca unul sau mai multe raspunsuri sa fie corecte. Candidatul poate raspunde la fiecare intrebare afisata in ordinea aparitiei acestora sau poate amana raspunsurile, revenind ulterior asupra lor.
(3) Examenul intrerupt datorita unor defectiuni tehnice se reia de indata ce au fost inlaturate cauzele acestora.
(4) Evaluarea raspunsurilor se aduce la cunostinta candidatului in mod direct, prin afisarea in timp real pe ecranul de examinare a rezultatului general si a calificativului final. Pe ecran este afisat si contorul de timp.
(5) In scopul eliminarii posibilitatii de substituire a persoanei candidatului, pe timpul desfasurarii probei teoretice sistemul informatic preia 3 imagini faciale ale acestuia, care se vor tipari pe anexa la testul de examen.
(6) Cu ocazia sustinerii probei teoretice, candidatilor le este interzis:
a) sa intre cu/sa foloseasca in sala de examinare inscrisuri ajutatoare, echipamente tehnice de comunicare sau de inregistrare audio/video ori cu orice fel de obiecte, cu exceptia celor prevazute la alin. (7);
b) sa poarte discutii cu alti candidati;
c) sa se prezinte la examen in stare de ebrietate, sub influenta bauturilor alcoolice, a produselor sau substantelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora;
d) sa se manifeste zgomotos sau intr-un alt mod care poate perturba examinarea celorlalti candidati.
(7) Cu ocazia sustinerii probei teoretice, candidatii au urmatoarele obligatii:
a) sa aiba asupra lor dosarul de examinare constituit potrivit art. 7 alin. (2), actul de identitate in original si codul de bare valabil;
b) sa selecteze, in vederea examinarii, numai limba pentru care au optat cu ocazia completarii cererii-tip.
(8) Obligatiile lucratorului de la ghiseul de programare si ale celui de la postul de inregistrare a candidatului sunt urmatoarele:
a) sa stabileasca identitatea candidatului pe baza actului de identitate valabil si sa verifice exactitatea datelor introduse in sistemul informatic;
b) sa elibereze candidatului codul de bare necesar accesului in sala de examinare si pentru sustinerea testului informatic, in baza programarii si a documentelor ce compun dosarul de examinare;
c) sa ii instruiasca pe candidati cu privire la interdictiile si obligatiile prevazute la alin. (6) si (7).
(9) Obligatiile lucratorului din sala de examinare sunt urmatoarele:
a) sa raspunda de securitatea salii de examinare;
b) sa verifice identitatea fiecarui candidat, dosarul de examinare al acestuia si sa ii repartizeze o statie de lucru functionala;
c) sa interzica accesul in sala altor persoane decat candidatilor care poseda cod de bare valabil, in limita locurilor disponibile;
d) sa nu permita accesul in sala de examen candidatilor aflati sub influenta bauturilor alcoolice, in stare de ebrietate ori sub influenta produselor sau substantelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora sau candidatilor care prin comportamentul lor perturba examinarea celorlalti candidati;
e) sa nu permita accesul in sala de examen candidatilor care nu au asupra lor dosarul de examinare, al caror dosar este incomplet sau contine documente expirate;
f) sa verifice respectarea de catre candidati a optiunii privind limba de examinare, aleasa cu ocazia completarii cererii-tip;
g) sa consemneze intr-un registru al salii de examinare orice incident de intrerupere a examinarii intervenit inainte de finalizarea examenului;
h) sa intrerupa examinarea atunci cand intervin defectiuni tehnice si sa dispuna reluarea examinarii dupa remedierea acestora;
i) sa intrerupa examinarea candidatilor care nu respecta interdictiile prevazute la alin. (6) si sa ii scoata din sala de examinare;
j) sa nu paraseasca sala de examinare pana la terminarea programului de lucru decat daca este inlocuit de un alt lucrator;
k) sa nu permita candidatilor sa paraseasca sala de examinare decat dupa terminarea probei teoretice, fapt confirmat prin afisarea mesajului «Admis»/«Respins» pe ecranul de examinare;
l) la terminarea probei, sa efectueze mentiunile necesare in fisa de scolarizare si sa restituie fiecarui candidat dosarul de examinare, anuland chitanta reprezentand contravaloarea taxei de examinare, care ramane la dosar.
(10) In situatiile prevazute la alin. (9) lit. h), atunci cand apar erori de date sau erori legate de codul de bare, cand camera care preia imaginea candidatului este nefunctionala sau atunci cand candidatii selecteaza gresit limba de examinare, examinarea poate fi intrerupta numai in faza initiala de verificare a datelor candidatilor, precum si a intrebarilor de acomodare, pana la inceperea testului propriu-zis. Pentru erori legate de codul de bare, examinarea se reia dupa atribuirea unui nou cod de bare.
(11) Accesul in sala de examen este permis persoanelor cu atributii de control din cadrul serviciilor publice comunitare. Se permite, totodata, sub stricta coordonare a lucratorului din sala de examinare, accesul personalului tehnic de specialitate al serviciilor publice comunitare pentru remedierea defectiunilor tehnice intervenite in sala de examen.
(12) Accesul in sala de examen este permis si persoanelor cu atributii de control care nu fac parte din serviciile publice comunitare numai insotite de seful serviciului public comunitar sau de inlocuitorul acestuia.
(13) Pe timpul desfasurarii probei teoretice, se interzice lucratorilor din sala de examinare, precum si persoanelor cu atributii de control sa comunice candidatilor raspunsurile la intrebarile din testele de examen, precum si efectuarea altor activitati care ar impiedica buna derulare a examenului.”

13. Articolele 15—18 se abroga.

14. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 19. — (1) Candidatii declarati respinsi se pot prezenta in vederea programarii pentru sustinerea unui nou examen numai dupa o perioada de cel putin 15 zile de la data declararii ca respins, dar nu mai tarziu de un an de la absolvirea cursurilor.
(2) Candidatii neprezentati se pot prezenta in vederea programarii oricand, dar nu mai tarziu de un an de la absolvirea cursurilor.
(3) Candidatii declarati admisi la proba teoretica, care nu se prezinta la proba practica intr-un termen de cel mult un an de la data absolvirii scolii de pregatire a conducatorilor de autovehicule, sunt declarati respinsi.
(4) In cazul depasirii termenului de un an de la data absolvirii scolii de pregatire a conducatorilor de autovehicule, examinarea pentru obtinerea permisului de conducere este conditionata de efectuarea unui nou curs de pregatire.”

15. La articolului 21, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 21. — (1) Traseele folosite la proba practica se stabilesc de politia rutiera si sunt, de regula, altele decat cele folosite in procesul de instruire practica a cursantilor. Traseele trebuie sa fie stabilite astfel incat sa permita examinatorului aprecierea deprinderilor si aptitudinilor necesare conducerii in siguranta a unui autovehicul si sa corespunda criteriilor stabilite la art. 4 alin. (6).”

16. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 22. — (1) Proba practica de conducere a autovehiculelor din categoria A si subcategoria A1 se sustine in poligoane special amenajate, conform schitei prevazute in anexa nr. 5. Mijloacele logistice necesare examinarii la proba practica sunt asigurate de scoala unde au fost efectuate cursurile de pregatire a candidatului.
(2) Candidatii minori, cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, sunt examinati in prezenta unui martor, care poate fi si unul dintre parinti, tutore, curator sau persoana in ingrijirea ori supravegherea caruia/careia acestia se afla.
(3) Proba practica realizata in poligon cuprinde urmatoarele manevre:
a) coborarea motocicletei de pe cric cu motorul pornit si deplasarea acesteia pe o distanta de 5 m intr-un spatiu cu latimea de 0,5 m, fara ajutorul motorului, mergand alaturi de vehicul pana la locul de plecare. Neincadrarea in spatiul delimitat de marcajul lateral sau nementinerea in pozitie verticala pe cele doua roti se penalizeaza;
b) mersul sinuos printre jaloane, constand in parcurgerea continua cu ajutorul motorului a unui traseu printre 5 jaloane. Atingerea unuia dintre jaloane, neincadrarea in spatiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol se penalizeaza;
c) executarea de opturi printre 4 jaloane, constand in efectuarea continua a 6 astfel de manevre, cate 3 manevre intr-un sens si in celalalt, cu inceperea executiei din partea stanga a ultimului jalon. Atingerea unuia dintre jaloane, neincadrarea in spatiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol se penalizeaza;
d) deplasarea in linie dreapta, constand in parcurgerea cu ajutorul motorului a unei distante de 47 m intr-un spatiu cu latimea de 0,5 m, cu bratul stang ridicat orizontal. Neincadrarea in spatiul delimitat de marcajul lateral sau sprijinirea cu piciorul de sol se penalizeaza;
e) urcarea motocicletei pe cric. Neefectuarea acestei manevre se penalizeaza.
(4) Proba practica de conducere a motocicletei in poligon este promovata de candidatii care intr-un interval de 6 minute nu au cumulat mai mult de 15 puncte de penalizare.
(5) Candidatul este declarat respins, indiferent de numarul greselilor acumulate sau de timpul scurs pentru efectuarea probelor, daca:
— a cazut cu motocicleta;
— nu a respectat „traseul” in poligon.
(6) In timpul probei practice, examinatorul verifica urmatoarele aptitudini si mod de comportare, specifice pentru categoria A, respectiv pentru subcategoria A1:
a) Pregatirea si controlul vehiculului din punctul de vedere al sigurantei circulatiei. Candidatii trebuie sa faca dovada capacitatii de a se pregati sa conduca in siguranta, prin respectarea urmatoarelor cerinte:
1. sa isi puna in ordine echipamentul de protectie, cum ar fi manusile, cizmele, imbracamintea si castile de protectie;
2. sa efectueze un control sumar al starii pneurilor, franelor, directiei, comutatorului de oprire in caz de urgente (in cazul in care exista), lanturilor, fluidelor (de exemplu, uleiul de motor, lichidul de racire), luminilor, dispozitivelor reflectorizante, indicatoarelor de directie si dispozitivului de avertizare sonora.
b) Manevre speciale ce urmeaza sa fie testate in ceea ce priveste siguranta rutiera:
1. asezarea motocicletei pe suportul de sprijin sau coborarea ei de pe suport si deplasarea sa fara motor, mergand pe langa vehicul;
2. parcarea motocicletei pe suportul sau de sprijin;
3. executarea a cel putin doua manevre cu viteza mica, dintre care un slalom; aceasta ar trebui sa permita evaluarea manevrarii ambreiajului in combinatie cu frana, echilibrul, directia vizuala si pozitia pe motocicleta si pozitia picioarelor pe rezematoarele de picior;
4. executarea a cel putin doua manevre cu viteza mare, dintre care una in viteza a doua sau a treia, de cel putin 30 km/h, si o manevra de evitare a unui obstacol la o viteza minima de 50 km/h; aceasta ar trebui sa permita evaluarea competentei privind pozitia pe motocicleta, directia vizuala, echilibrul, tehnici de mentinere a directiei si de schimbare a vitezelor;
5. franare: se executa cel putin doua exercitii de franare, inclusiv franarea de urgenta la o viteza minima de 50 km/h; aceasta ar trebui sa permita evaluarea competentei privind manevrarea franei din fata si a franei din spate, directia vizuala si pozitia pe motocicleta.
(7) Descrierea manevrelor executate potrivit alin. (3) si alin. (6) lit. b) este prezentata in anexele nr. 5a) si 5b).”

17. La articolul 23, capitolul B se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„B. Aptitudini si mod de comportare supuse testarii, specifice pentru categoriile C, CE, D, DE, Tr, Tb si Tv, respectiv pentru subcategoriile C1, C1E, D1 si D1E:
a) Pregatirea si controlul tehnic al vehiculului din punctul de vedere al sigurantei traficului. Candidatii trebuie sa faca dovada capacitatii de a se pregati pentru conducerea in siguranta, prin respectarea urmatoarelor cerinte:
1. sa regleze scaunul pentru a obtine o pozitie corecta;
2. sa regleze oglinzile retrovizoare, centurile de siguranta si, eventual, rezematoarele pentru cap;
3. sa efectueze o verificare sumara a franelor, directiei, farurilor, dispozitivelor reflectorizante, semnalizatoarelor si claxonului;
4. sa controleze servofrana, servodirectia, starea pneurilor, a piulitelor de fixare a rotilor, a aripilor, a parbrizului, a ferestrelor si a stergatoarelor de parbriz, a fluidelor, in special uleiul de motor, lichidul de racire, lichidul pentru spalatorul de parbriz; sa urmareasca indicatiile tabloului de bord, inclusiv ale dispozitivului de inregistrare a vitezei;
5. sa controleze presiunea aerului, rezervoarele de aer si suspensia;
6. sa controleze elementele de securitate legate de incarcarea vehiculului: caroseria remorcii, obloanele de incarcare, mecanismul de incarcare, daca este cazul, sistemul de inchidere a cabinei, modul de incarcare, fixarea incarcaturii, numai pentru categoriile C, CE si Tr, respectiv pentru subcategoriile C1 si C1E;
7. sa controleze mecanismul de cuplare si conexiunile sistemului de franare si ale circuitului electric, numai pentru categoriile CE, DE, Tr si Tv, respectiv pentru subcategoriile C1E si D1E;
8. sa fie capabili sa ia masurile speciale pentru securitatea vehiculului, sa controleze caroseria remorcii, usile de serviciu, iesirile de urgenta, instrumentarul de acordare a primului ajutor, stingatoarele si alte echipamente de siguranta, numai pentru categoriile D, DE, Tr, Tb si Tv, respectiv pentru subcategoriile D1 si D1E;
9. sa citeasca o harta rutiera, facultativ.
b) Manevre speciale care trebuie testate pentru siguranta circulatiei:
1. sa efectueze atasarea si detasarea remorcii sau semiremorcii la/de la vehiculul tragator, numai pentru categoriile CE, DE, Tr si Tv, respectiv pentru subcategoriile C1E si D1E; manevra trebuie sa inceapa cu vehiculul si remorca in stationare unul langa altul (nu in linie dreapta);
2. sa mearga pe directia inapoi, astfel incat sa realizeze descrierea unei curbe prestabilite;
3. sa parcheze in mod sigur pentru a incarca/descarca pe o rampa/pe un chei de descarcare sau pe o instalatie asemanatoare, numai pentru categoriile C, CE si Tr, respectiv pentru subcategoriile C1 si C1E;
4. sa parcheze pentru a lasa sa urce sau sa coboare in siguranta calatorii, numai pentru categoriile D, DE, Tb si Tv, respectiv pentru subcategoriile D1 si D1E.
c) Comportamentul in trafic. Candidatii trebuie sa efectueze in mod obligatoriu toate manevrele in situatii normale de trafic, in conditii de deplina siguranta si luand toate precautiile necesare, astfel:
1. sa paraseasca un loc de stationare, sa plece din nou dupa o oprire in trafic, sa iasa de pe un drum fara prioritate;
2. sa foloseasca drumuri drepte, sa se intersecteze cu alte vehicule, inclusiv in pasaje inguste;
3. sa abordeze curbe;
4. sa patrunda si sa traverseze intersectii si jonctiuni;
5. sa schimbe directia, sa vireze la dreapta si la stanga, sa schimbe banda de circulatie;
6. sa intre/sa iasa de pe autostrada sau de pe drumuri similare, daca este cazul; intrare de pe banda de accelerare si iesire pe banda de decelerare;
7. sa depaseasca/sa se intersecteze cu alte vehicule, daca este posibil; sa depaseasca obstacole, cum ar fi masini care stationeaza, sa fie depasiti de alte vehicule, daca este cazul;
8. sa respecte regulile instituite in zona amenajarilor rutiere speciale, daca este cazul: intersectii cu sens giratoriu, treceri la nivel, statii de tramvai/de autobuz, treceri de pietoni, rampe/pante prelungite la urcare/la coborare;
9. sa fie precauti si sa ia masurile de siguranta inainte de coborarea din vehicule.”

18. La articolul 25, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„c) sa consemneze in anexa la testul de examen, sub semnatura, mentiunile referitoare la candidatii declarati admisi la proba teoretica, care nu se prezinta la proba practica;”.

19. La articolul 25, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
„(2) Supravegherea modului de desfasurare a probei practice a examenului se poate efectua si cu mijloace tehnice, cu avizul Directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.”

20. La articolul 26, alineatul (1) se abroga.

21. La articolul 27, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 27. — (1) Neexecutarea corecta a manevrelor prevazute la art. 23 se penalizeaza de catre examinator prin consemnarea, pe anexa la testul de examen, a literei «I» in casutele corespunzatoare regulii incalcate, la fiecare greseala repetata.”

22. La articolul 28, alineatul (3) se abroga.

23. Dupa articolul 28 se introduce un nou articol, articolul 281, cu urmatorul cuprins:
„Art. 281. — Contestatiile la probele de examen in vederea obtinerii permisului de conducere se solutioneaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare.”

24. Articolul 30 se abroga.

25. Anexele nr. 1, 2, 3 si 5 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1—4 la prezentul ordin.

26. Dupa anexa nr. 5 se introduc doua noi anexe, anexele nr. 5a) si 5b), avand continutul prevazut in anexele nr. 5 si 6 la prezentul ordin.
Art. II. — Examenele pentru obtinerea permisului de conducere nefinalizate pana la intrarea in vigoare a prezentului ordin se definitiveaza potrivit procedurilor in vigoare la momentul initierii lor.
Art. III. — Anexele nr. 1—6 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. IV. — Prevederile art. 22 din Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.497/2006, astfel cum au fost modificate prin prezentul ordin, referitoare la dimensiunile poligonului prevazute in schita din anexa nr. 5, se aplica de la data de 15 martie 2010.
Art. V. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Prezentul ordin transpune urmatoarele prevederi din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformata), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 403 din 30 decembrie 2006:
— art. 7 alin. (1) lit. e);
— lit. A pct. 2—4 din pct. I al anexei II;
— lit. B pct. 6 subpct. 6.1 si 6.2 din pct. I al anexei II, numai in ceea ce priveste autovehiculele din categoria A si subcategoria A1.

Anexele 1 – 6

(sursa:avocatnet.ro)


» Citeste si:

  • Nu exista articole asemanatoare.

1 comentariu la Ordinul MAI nr.4/2010 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere

  • adi

    dar in conditiile in care nu m-am prezentat la examenul teoretic, mai se pun in calcul cele 15 zile/
    ?

Comenteaza

 

 

 

Puteti folosi aceste tag-uri HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*