Introduceti adresa de email:

Sustinut de FeedBurner


Ordinul Ministerului Mediului nr. 44/2010

Ordinul Ministerului Mediului nr.44/2010 pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, interimar, nr. 1.683/2009 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr.73, din 1 februarie 2010.

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 2.118 din 18 ianuarie 2010 al Serviciului strategii si promovare programe din cadrul Administratiei Fondului pentru Mediu, in temeiul art. 15 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, ministrul mediului si padurilor emite prezentul ordin.

Art. I. — Ghidul de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, interimar, nr. 1.683/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 921 din 29 decembrie 2009, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Prima de casare este exprimata printr-un tichet valoric cu valoare nominala. Modelul tichetului valoric este prevazut in anexa nr. 12.”
2. La articolul 6, dupa alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (21)—(24), cu urmatorul cuprins:
„(21) Tichetele valorice se tiparesc de Autoritate prin Compania Nationala «Imprimeria Nationala» — S.A. Caracteristicile tichetelor valorice, conditiile de tiparire si de livrare a acestora se stabilesc prin contractul incheiat intre Autoritate si Compania Nationala «Imprimeria Nationala» — S.A.
(22) Distribuirea tichetelor valorice se face de catre Autoritate pe baza de solicitare scrisa a colectorului si in conformitate cu procedura prevazuta in anexa nr. 13.
(23) In baza protocolului incheiat cu Autoritatea, colectorul elibereaza tichete valorice proprietarilor care predau spre casare autovehicule uzate.
(24) Stabilirea necesarului de tichete valorice, costurile generate cu tiparirea si livrarea acestora, precum si urmarirea miscarii stocurilor de tichete valorice tiparite, distribuite, eliberate si decontate sunt in sarcina Autoritatii.”
3. La articolul 17 alineatele (5)—(7) si la articolul 25 alineatele (4)—(6), termenii „distribuit” si „distribuite” se inlocuiesc cu termenii „eliberat” si „eliberate”.
4. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„ARTICOLUL 21
Sesiunea de inscriere
(1) Sesiunea de inscriere se considera deschisa dupa publicarea pe pagina de internet a Autoritatii a listei producatorilor validati care au incheiat contract cu Autoritatea.
(2) Ultima zi a sesiunii de inscriere nu poate depasi data de 31 octombrie a fiecarui an in care se desfasoara programul.”
5. La articolul 22, alineatul (12) se abroga.
6. La articolul 23, alineatul (4) se modifica si va aveaurmatorul cuprins:
„(4) In baza propunerii Comisiei de analiza si evaluare, Autoritatea, prin structurile sale de decizie, aproba inscrierea proprietarului, in limita fondurilor disponibile destinate programului.”
7. La articolul 24, alineatul (3) se abroga.
8. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„ARTICOLUL 31
Anexele nr. 1—13 fac parte integranta din prezentul ghid.”
9. In cuprinsul anexelor nr. 6 si 11, termenul „distribuit” se inlocuieste cu termenul „eliberat”.
10. Dupa anexa nr. 11 se introduc doua noi anexe, anexele nr. 12 si 13, avand continutul prevazut in anexele nr. 1 si 2.
Art. II. — Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. III. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(sursa:avocatnet.ro)


» Citeste si:

  • Nu exista articole asemanatoare.

Comenteaza

 

 

 

Puteti folosi aceste tag-uri HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*