Introduceti adresa de email:

Sustinut de FeedBurner


Ordinul MTI 949/2010 - suspendarea dreptului de utilizare a unui autovehicul

Ordinul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii nr. 949/2010 pentru modificarea si completarea Procedurilor de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor si al ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 108/368/2010 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 805, din 2 decembrie 2010.

In temeiul art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2010 privind unele masuri pentru intarirea controlului in scopul combaterii transporturilor ilicite de marfuri si de persoane, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 168/2010, al art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul administratiei si internelor si ministrul transporturilor si infrastructurii emit urmatorul ordin:

Art. I. — Procedurile de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor si al ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 108/368/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 330 din 19 mai 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 7, dupa alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)—(8), cu urmatorul cuprins:

(6) In cazul in care politistii rutieri aplica masura suspendarii dreptului de utilizare a unui vehicul, in lipsa inspectorilor de trafic, conform prevederilor art. 62 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, acestia notifica acest fapt, in termen de cel mult 3 zile lucratoare, ARR. La notificare se anexeaza, in copie, procesul-verbal de constatare a contraventiei si certificatul de inmatriculare a vehiculului al carui drept de utilizare a fost suspendat.
(7) In cazul in care masura suspendarii dreptului de utilizare se prelungeste pentru o perioada de inca 6 luni, inspectoratul judetean de politie sau Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti/serviciul rutier/brigada rutiera pe raza caruia/careia este inmatriculat autovehiculul notifica detinatorului inscris in certificatul de inmatriculare masura prelungirii suspendarii dreptului de utilizare a autovehiculului. Modelul notificarii este prevazut in anexa nr. 3.
(8) Contravenientul nu beneficiaza de reducerea termenului de suspendare a dreptului de utilizare a autovehiculului in cazul in care, in cel mult 12 luni de la incetarea masurii de suspendare, aplicata pentru acelasi autovehicul, savarseste o fapta pentru care se aplica masura suspendarii dreptului de utilizare a vehiculului. Inspectoratul judetean de politie sau Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti/serviciul rutier/brigada rutiera pe raza caruia/careia este inmatriculat autovehiculul notifica detinatorului inscris in certificatul de inmatriculare masura suspendarii dreptului de utilizare a autovehiculului. Modelul notificarii este prevazut in anexa nr. 4.

2. La articolul 8, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(4) La expirarea termenului de suspendare, certificatul de inmatriculare si placutele cu numarul de inmatriculare retinute se transmit directiei rutiere.

3. Articolul 9 se abroga.

4. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 10. — Anexele nr. 1a)—1d) si 2—4 fac parte integranta din prezentele proceduri.

5. Anexele nr. 1a) — 1d) si 2 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1a)—1d) si 2.

6. Dupa anexa nr. 2 se introduc doua noi anexe, anexele nr. 3 si 4, avand cuprinsul prevazut in anexele nr. 3 si 4.

Art. II. — Anexele nr. 1a)—1d) si 2—4 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. III. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


» Citeste si:

Comenteaza

 

 

 

Puteti folosi aceste tag-uri HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*