Introduceti adresa de email:

Sustinut de FeedBurner


OUG 34/2010 - privind combaterea transporturilor ilicite

Instructorii auto fara autorizatie vor fi sanctionati cu amenzi cuprinse intre 10-15 mii de lei, in timp ce taximetristii care isi desfasoara activitatea, in alta localitatea decat cea pentru care au autorizatie, vor fi amendati cu 5000 de lei, potrivit ordonantei de urgenta pentru intarirea controlului in scopul combaterii transporturilor ilicite de persoane.

Ordonanta de Urgenta nr. 34/2010 privind unele masuri pentru intarirea controlului in scopul combaterii transporturilor ilicite de marfuri si de persoane a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 234, din 13 aprilie 2010.

Actul normativ, adoptat de Guvern luni, completeaza cadrul legal care reglementeaza desfasurarea activitatii scolilor de conducatori auto si a instructorilor auto autorizati, precum si a transportului in regim de taxi si inchiriere si a transportului local prevazut de Legea nr. 92/2007.

In acest sens, sunt prevazute sanctiuni de la 10.000 lei la 15.000 de lei pentru scolile de soferi si instructorii auto care pregatesc persoane pentru obtinerea permisului de conducere fara a detine autorizatie. Aceeasi sanctiune o risca si persoanele fizice si juridice a caror autorizatie nu mai este valabila, fiind suspendata, anulata, retrasa, expirata sau declarata pierduta.

Pentru celelalte firme care desfasoara activitati de transport de persoane si marfa se aplica amenzi conform Legii nr. 38/2003, respectiv Legii nr. 92/2007, care se refera la transportul taxi si transportul local.

Totodata, in paralel cu aplicarea acestor sanctiuni pecuniare, se aplica si o alta masura in scopul intaririi disciplinei legate de transportul de persoane si marfa.

Potrivit OUG nr. 34/2010, se retin placutele de inmatriculare impreuna cu certificatul de inmatriculare si o copie a procesului-verbal de constatare a contraventiei, in cazul in care nu exista autorizatie.

“Acestea se predau Inspectoratului Judetean de Politie, respectiv Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, care notifica detinatorului autovehiculului faptul ca suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor de inmatriculare inceteaza la 6 luni de la data procesului-verbal de retinere a acestora. Suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului inceteaza, iar placutele de inmatriculare si certificatul se restituie, la cerere, daca se face dovada achitarii amenzii”, explica Ioana Muntean, purtatorul de cuvant al Executivului.

De asemenea, Ordonanta adoptata modifica si completeaza si unele prevederi ale Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, Astfel, se interzice stationarea taxiurilor in vederea efectuarii de transport rutier public de persoane, in regim de taxi, in alta localitate decat cea de autorizare.

In acelasi timp, in cazul utilizarii pentru transport public de persoane a unui autoturism 8+1, fara a se detine autorizatie de transport in regim de inchiriere, se suspenda dreptul de utilizare a autoturismului prin retinerea, de catre politistii rutieri, a placutelor de inmatriculare si a certificatului de inmatriculare, aplicandu-se si sanctiunea contraventionala corespunzatoare.

In ceea ce priveste transportul local, ordonanta modifica si completeaza Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, iar constatarea contraventiilor prevazute in lege si aplicarea sanctiunilor se face de catre imputernicitii primarilor comunelor, oraselor si municipiilor, precum si de catre ofiterii de politie.

Masurile aprobate de Executiv sunt o urmare a amplificarii activitatilor ilicite in ceea ce priveste desfasurarea activitatilor de transport rutier de persoane si marfa, transport in regim de taxi si in regim de inchiriere, serviciile de transport public local, precum si activitatea de pregatire a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere auto, afectand astfel atat siguranta cetatenilor, cat si calitatea serviciilor oferite de operatorii si transportatorii rutieri.

Actul normativ este o punere in aplicare a discutiilor purtate cu partenerii de dialog social. Astfel, prin introducerea acestor noi reglementari, Executivul sprijina operatorii si transportatorii onesti si incurajeaza desfasurarea activitatii de transport intr-un cadru legal.

(sursa:avocatnet.ro)

OUG 34/2010

Avand in vedere constatarile autoritatilor abilitate si sesizarile partenerilor sociali privind existenta unor practici ilicite in activitatile de transport rutier de persoane, transport in regim de taxi si in regim de inchiriere, in prestarea serviciilor de transportpublic local, precum si in activitatea de pregatire a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere auto, faptul ca in legislatia specifica din domeniile enumerate nu exista mecanisme eficiente care sa descurajeze aceste practici, ajungandu-se la o diversificare a formelor de realizare a acestor fapte ilicite, avand in vedere ca mentinerea starii de fapt constatate afecteaza profund societatea romaneasca si pe cetatenii acesteia, prin perpetuarea unor practici care au consecinte negative asupra sigurantei si calitatii vietii populatiei, calitatii serviciilor oferite de operatorii si transportatorii rutieri, mediului concurential ori care au un impact negativ asupra bugetului de stat, prin diminuarea veniturilor incasate ca urmare a neplatii taxelor si impozitelor aferente activitatilor de transport de persoane, ce sunt desfasurate in afara cadrului legal in vigoare, tinand seama de faptul ca situatia ActuaLa reclama o interventie imediata pentru:

 • Intarirea si perfectionarea instrumentelor legale de combatere a fraudei fiscale si a altor activitati Ulicite in domeniile vizate, inclusiv prin stabilirea unor sanctiuni contraventionale avand un puternic caracter disuasiv, de natura a face interventia imediata a organelor abilitate mai eficienta;
 • cresterea sigurantei cetatenilor si a calitatii serviciilor de transport Uferite acestora;
 • garantarea unui mediu de afaceri concurential in domeniile de referinta;
 • intarirea regulilor de disciplina a efectuarii activitatilor de transport de persoane;
 • completarea cadrului legal ce reglementeaza desfasurarea activitatii scolilor de conducatori auto si a instructorilor auto autorizati, in considerarea faptului ca toate aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, in Temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

  Art. I Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. La articolul 48^13, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  “Art. 48^13
  (1) Pregatirea teoretica si practica a unei persoane in vederea obtinerii permisului de conducere sau a unei noi categorii ori subcategorii a acestuia se realizeaza numai intr-o scoala de conducatori auto autorizata, in conditiile existentei unui contract incheiat intre persoana si scoala respectiva, potrivit dispozitiilor legale.”

  2. La articolul 48^13, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
  “(5) Activitatile scolii de conducatori auto realizate in vederea obtinerii permisului de conducere sau a unei noi categorii ori subcategorii a acestuia, cu exceptia activitatii de pregatire practica, se desfasoara numai in locatiile pentru care a fost obtinuta autorizatie de scoala de conducatori auto.”

  3. La articolul 48^14, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  “(4) Instructorul de pregatire practica prevazut la alin. (1) poate fi autorizat numai daca, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, a fost angajat cel putin 3 ani cu norma intreaga sau a activat cel putin 6 ani ca instructor auto atestat in cadrul scolilor autorizate sau daca face dovada ca a detinut autorizatiepentru activitatea de pregatire practica a conducatorilor auto eliberata de autoritatea competenta si nu a avut suspendat permisul de conducere si/sau atestatul in ultimii 3 ani.”

  4. La articolul 57^2, dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:
  “g) efectuarea activitatii de pregatire practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere, fara a detine autorizatie de scoala de conducatori auto sau autorizatie de instructor auto ori care are autorizatia suspendata, anulata sau cu valabilitate depasita, dupa caz.”

  5. La articolul 57^4, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
  “(1^1) Contraventia prevazuta la art. 57^2 lit. g) se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 de lei.”

  6. La articolul 62, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
  “(1^1) In cazul utilizarii unui autovehicul pentru pregatirea practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere, fara a detine autorizatie de scoala de conducatori auto sau autorizatie de instructor auto, se suspenda dreptul de utilizare a autovehiculului prin retinerea placutelor de inmatriculare si a certificatului de inmatriculare, aplicandu-se si sanctiunea contraventionala corespunzatoare.”

  7. La articolul 62, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  “(2) Inspectorii de trafic, precum si ofiterii si/sau agentii de politie din cadrul Politiei Romane care au calitatea de politisti rutieri au dreptul sa retina documentele prevazute la alin. (1) si (1^1), daca acestea au valabilitatea depasita sau nu sunt conforme cu transportul efectuat, precum si placutele de inmatriculare impreuna cu certificatul de inmatriculare.
  (3) Placutele de inmatriculare impreuna cu certificatul de inmatriculare si o copie a proceselor-verbale de constatare a contraventiei si de retinere a placutelor de inmatriculare si a certificatului de inmatriculare se predau inspectoratului judetean de politie, respectiv Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, care notifica detinatorului autovehiculului faptul ca suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor de inmatriculare inceteaza la 6 luni de la data procesului-verbal de retinere a acestora. Suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului inceteaza, iar placutele de inmatriculare si certificatele de inmatriculare se restituie, la cerere, daca se face dovada achitarii amenzii.”

  8. La articolul 62, alineatul (4) se abroga.

  Art. II Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, publicata in Monitorul Oficialal Romaniei, Partea I, nr. 45 din 28 ianuarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. La articolul 20, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  “(7) Se interzice stationarea taxiurilor in vederea efectuarii de transport rutier public de persoane, in regim de taxi, in alta localitate decat localitatea de autorizare.”

  2. La articolul 36, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
  “(3) Se interzice amplasarea fara drept pe/in interiorul autovehiculului a insemnelor si accesoriilor specifice taximetrelor autorizate sau autovehiculelor autorizate in regim de inchiriere.”

  3. La articolul 55 punctul 1, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  “a) aplicabila taximetristilor pentru nerespectarea prevederilor art. 22 si art. 52 alin. (3) lit. a), c), e), f), j), k), o), u) si x);”.

  4. La articolul 55 punctul 2, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
  “c) aplicabila taximetristilor sau interpusilor acestora care abordeaza clientii in interiorul aeroportului, potrivit prevederilor art. 24^1 alin. (3).”

  5. La articolul 55 punctul 3, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  “a) aplicabila taximetristilor pentru interventii asupra componentelor aparatului de taxat, in scopul majorarii pretului transportului sau neincluderii unor venituri realizate in memoria fiscala, precum si pentru nerespectarea prevederilor art. 20 alin. (7), art. 25 alin. (6) si (7) si art. 52 alin. (3) lit. g), p), r), s) si v), precum si transportatorilor in regim de inchiriere pentru nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (6) si (7);”.

  6. La articolul 55 punctul 3, dupa litera e) se introduc doua noi litere, literele f) si g), cu urmatorul cuprins:
  “f) aplicabila conducatorilor auto pentru nerespectarea prevederilor art. 36 alin. (3);
  g) aplicabila pentru efectuarea de transport public de persoane cu un autoturism, fara respectarea prevederilor art. 7 si 8.”

  7. Dupa articolul 58 se introduce un nou articol, articolul 58^1, cu urmatorul cuprins:
  “Art. 58^1
  (1) In cazul utilizarii pentru transport public de persoane a unui autoturism, fara a se detine autorizatie de transport in regim de taxi sau autorizatie de transport in regim de inchiriere, se suspenda dreptul de utilizare a autoturismului prin retinerea de catre ofiterii si/sau agentii de politie din cadrul Politiei Romane care au calitatea de politisti rutieri a placutelor de inmatriculare si a certificatului de inmatriculare, aplicandu-se si sanctiunea contraventionala corespunzatoare.
  (2) Ofiterii si/sau agentii de politie din cadrul Politiei Romane care au calitatea de politisti rutieri au dreptul sa retina placutele de inmatriculare, precum si documentele prevazute la alin. (1), daca acestea au valabilitatea depasita sau nu sunt conforme cu transportul efectuat.
  (3) Placutele de inmatriculare impreuna cu certificatul de inmatriculare si o copie a proceselor-verbale de constatare a contraventiei si de retinere a placutelor de inmatriculare si a certificatului de inmatriculare se predau inspectoratului judetean de politie, respectiv Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, care notifica detinatorului autovehiculului faptul ca suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor de inmatriculare inceteaza la 6 luni de la data procesului-verbal de retinere a acestora. Suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului inceteaza, iar placutele de inmatriculare si certificatele de inmatriculare se restituie, la cerere, daca se face dovada achitarii amenzii.”

  Art. III Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 262 din 19 aprilie 2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. La articolul 45, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  “(8) Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (2)iż˝(7) si aplicarea sanctiunilor se fac de catre imputernicitii primarilor comunelor, oraselor si municipiilor, de catre primarul general al municipiului Bucuresti, de catre presedintii consiliilor judetene, de catre persoanele imputernicite de acestia, precum si de catre ofiterii si/sau agentii de politie din cadrul Politiei Romane care au calitatea de politisti rutieri, dupa caz.”

  2. Dupa articolul 46 se introduce un nou articol, articolul 46^1, cu urmatorul cuprins:
  “Art. 46^1
  (1) In cazul utilizarii pentru transport a unui autovehicul fara a se detine urmatoarele documente valabile, dupa caz, autorizatie de transport, copia conforma a acesteia, licenta de traseu, se suspenda dreptul de utilizare a autovehiculului, prin retinerea de catre ofiterii si/sau agentii de politie din cadrul Politiei Romane care au calitatea de politisti rutieri a placutelor de inmatriculare si a certificatului de inmatriculare, aplicandu-se si sanctiunea contraventionala corespunzatoare.
  (2) Ofiterii si/sau agentii de politie din cadrul Politiei Romane care au calitatea de politisti rutieri au dreptul sa retina placutele de inmatriculare, precum si documentele prevazute la alin. (1), daca acestea au valabilitatea depasita sau nu sunt conforme cu transportul efectuat.
  (3) Placutele de inmatriculare impreuna cu certificatul de inmatriculare si o copie a proceselor-verbale de constatare a contraventiei si de retinere a placutelor de inmatriculare si a certificatului de inmatriculare se predau inspectoratului judetean de politie, respectiv Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, care notifica detinatorului autovehiculului faptul ca suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor de inmatriculare inceteaza la 6 luni de la data procesului-verbal de retinere a acestora. Suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului inceteaza, iar placutele de inmatriculare si certificatele de inmatriculare se restituie, la cerere, daca se face dovada achitarii amenzii.”

  Art. IV Procedurile de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor de inmatriculare, prevazute la art. I. pct. 6, art. II pct. 7 si art. III pct. 2, se stabilesc prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si al ministrului transporturilor si infrastructurii, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.


 • » Citeste si:

  7 comentarii la OUG 34/2010 – privind combaterea transporturilor ilicite

  • alexandru

   O ALTA HOTIE MARCA ANGHEL SI STEFANESCU SI ACOLITILOR LOR. Nu mai pot sa fure si sau gandit sa mai faca ceva k vezi DOAMNE nu mai pot sa-si plateasca ei impozitele.Sa le fie rusine de hoti nenorociti.Sau vazut imparati si au inceput…….Au uitat cat au furat de ia gasit dracii.S-aleaga prafu de ei si de etc etc

  • costy

   de ce se ia dreptul de a ma folosii de privilegiul de cetatean roman si a intra in aeroport pentru a prelua o ruda sau un prieten cu masina colantata taxi atata timp cat nu am nimic din echipamentele cerute de lege .chiar daca pot face dovada ca nu abordez posibili clienti asa cum fac in continuare cei ce stau obloditi de nu stiu cine ,impartiti in 2 ture, nu pot sa intru cu toate ca masina nu este taxi 24 din 24 ore. NU stiu de ce eu platitor de impozite ca cetatean nu am acces in aceasta zona care culmea se numeste ZONA PRIVATA

  • cypy

   oamenii care fac asta nu au loc de munk si cashtiga si ei existentza prin piraterie…le datzi in cap si lor ma cu legile voastre…bine k va e bine voua ma dospitzilor totzi aia cu burtzile mari si la costum kre nu se gandeshte ca sunt oameni kre nu au ce mank…locuri de munk facetzi ma,nu numai legi din astea tampite…numai la noi exista aja ceva!numai potzi lua 1 om la ocazie k ramai in drum ma…tzara de kkt si conducatori de kkt……….

  • costel

   o nenorocire o porcarie la societete,banca care a pagubit oamenii i se da amenda de 50000 si la o p f care nu face rau nici unui om cetatean cum vreti voi se da 20000 de ras sa fie cine a inventat asta

  • flory

   un abuz cum legea asta imi impune ce sa fac cu masina mea proprieteate privata dece sa nu pot fi inchiriat dece nu? vrea sa am autorizatie pai nenorocitii de ei unde traiesc nu stie ca autorizatiile le au dat totei la ai lor acolo pot eu un sarac care imi castig painea dupa o zi pa alta sa obtin acum de la ei autorizatie nu i fac nici un rau cetateanului de drept si de fapt
   astia de le au dat ei autorizatii sunt chiar competenti cand transporta in microbuze transformate persoane in picioare perste nr de locuri si cate…nereguli oare exista cineva care plateste amenda asta asa de mare? fratilor hai sa ne strangem sa facem cewa o petitie nustiu o idee de la voi

  • flory

   ma pe astia ia prins grija de cetatean auzi profund luarar foc sa arda aia ccare distruge cetateanu

  • chelu

   sa_l luati pe boc si pe cine a facut legea de retinere a talonului si a placutelor de inmatriculare timp de 6 luni pt pirateriem spanzurati_va, voi parlamentari nenorociti ati facut locuri de munca vreti sa va astepte lumea la colt de strada sa va dea in cap pt cateva sute de lei vati vazut la putere si gata este tara voastra furatii cat puteti de mult ca va e frica ca pierdeti puterea si nu mai aveti de unde fura,ati ajuns la putere fraudulos si acuma voi faceti legile dupa bunul vostru plac,in 2009 lucram la o firma de taxi si la alegeri ne_au obligat sa mergem intr_o localitate din afara bucurestiului sa votam cu P D L ei credea ca eu o sa votez cu cine a vrut ei nu stia ca stampila este la mine mama lor de hoti inputiti,zice ca furam noi statul dar pe iei nu se vad ca fura de uita sa se mai opreasca si iau mita de sute de mii de euro si tot pe noi cetateni de rand care incearca si el sa supravetuiasca si si pacaleste statuj cu cateva sute de lei dar cei care inseala statul cu milioane de euro sunt cei mai corecti oameni ca au de unde sa le umfle conturile ca au de unde da cetateanul de rand de unde sa le dea el incearca sa supravetuiasca si el cum poate. MAMA VOASTRA DE HOTI NENOROCITI.

  Comenteaza

   

   

   

  Puteti folosi aceste tag-uri HTML

  <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  *