Introduceti adresa de email:

Sustinut de FeedBurner


Plan de securitate – ADR

adrÎntreprinderile implicate în procesul de transport al mărfurilor periculoase, în special al mărfurile periculoase de mare risc (care au potenţial în folosirea eronată într-un incident terorist şi care, în consecinţă, pot avea urmări grave precum pierderi uriaşe de vieţi omeneşti sau distrugere în masă) trebuie să înţeleagă faptul că scopul reglementării este minimizarea riscului în ceea ce priveşte folosirea mărfurilor periculoase în scopuri teroriste prin care persoane, bunuri sau mediul înconjurător pot fi puse în pericol. Nu poate fi atinsă protecţia absolută în transportul mărfurilor periculoase.
Măsurile privind securitatea trebuie să fie parte integrantă din sistemul de management al siguranţei şi calităţii din cadrul fiecărei companii implicate în transportul mărfurilor periculoase.

Prevederi privind securitatea

Toate persoanele implicate în transportul mărfurilor periculoase vor considera cerinţele privind securitatea transportului mărfurilor periculoase în raport cu responsabilităţile lor. Fiecare persoană implicată trebuie să conştientizeze pericolul pe care îl reprezintă folosirea greşită a mărfurilor periculoase. Fiecare trebuie să respecte legislaţia în domeniu în conformitate cu atribuţiilor lor în cadrul întreprinderii. Aceasta se poate aplica în mod egal, de exemplu, personalului firmei expeditoare, celor care încarcă, transportatorului, celor care descarcă, precum şi firmei destinatare.

Selecţionarea personalului

Întreprinderile trebuie să se asigure că toţi angajaţii implicaţi în transportul mărfurilor periculoase deţin atestările şi certificatele necesare. Candidaţii trebuie atenţionaţi că oferind informaţii false, sau nereuşind să prezinte informaţiile esenţiale pot fi refuzaţi în cadrul interviului sau, în caz în care sunt angajaţi, pot fi concediaţi.

Candidatului i se solicită următoare informaţii:

 • Numele complet
 • Adresa
 • Data naşterii
 • Codul numeric personal
 • Detalii despre orice condamnări penale
 • Depline detalii de referinţă (acolo unde este cazul).

Este recomandabil să se obţină o înregistrare continuă a educaţiei candidatului şi a istoricului ocupaţiei. Acest lucru nu este întotdeauna uşor, însă în general se cer informaţii cu privire la ultimii 10 ani, iar ca cerinţă absolută asupra ultimilor 5 ani.
Când este posibil, trebuie contactat angajatorul/angajatorii anterior(i) pentru a discuta despre dosarul de muncă şi caracterul candidatului.
Trebuie păstrată o fişă de înregistrare a tuturor acţiunilor întreprinse.
Trebuie verificată identitatea, solicitându-i-se candidatului un paşaport, un document de identitate oficial, cu fotografie (de ex. un permis de conducere), chitanţe utilitare trimise pe adresa candidatului, ş.a.m.d. Permisele de conducere trebuie atent verificate în ceea ce priveşte termenul acestora de preschimbare, decolorare sau ştergere. Trebuie să se asigure că fondul coloristic este corect şi intact. Pătarea sau deteriorarea permiselor ridică suspiciuni şi astfel trebuie verificat girul acestora. Permisul trebuie copiat, iar copia acestuia păstrată în dosar.

Contractorii

În cadrul executării lucrărilor se folosesc contractori sau agenţii pentru a furniza un număr mare de servicii. Însă contractorii pot da naştere la noi vulnerabilităţi şi expune lucrările la o mai mare ameninţare „internă” decât dacă s-ar baza direct pe angajaţi recrutaţi. Unii contractori sau agenţii pot fi mai puţin riguroase în procedurile de selecţie decât altele care folosesc serviciile lor.
Contractorii implicaţi în transportul de mărfuri periculoase vor desfăşura acelaşi proces de monitorizare de pre-angajare ca şi noii angajaţi.

Depozitarea

Zonele din cadrul terminalelor de depozitare temporară, locurile de depozitare temporară, garajele, zonele de staţionare sau staţiile de triaj folosite pentru depozitarea temporară în timpul transportului de mărfuri periculoase trebuie să fie securizate în mod corespunzător, bine luminate şi, acolo unde este posibil, inaccesibile publicului larg.
„Depozitarea temporară” nu înseamnă parcarea sau oprirea pe traseu în timpul nopţii. „Parcarea” nu este acelaşi lucru cu „depozitarea”.
Zonele de depozitare temporară în timpul transportului sunt acele zone în care întreruperile de transport sunt menite şi au loc în mod regulat (ex. opririle cauzate de condiţiile de transport, ca şi perioadele de timp în vederea schimbării modului de transport – transbordarea, precum şi opririle cauzate de circumstanţele de transport). În acest sens, în zona de servicii, întreruperea nu este oprire sau parcare. Cerinţele de reglementare pentru parcare şi supraveghere sunt definite în ADR în paragraful 8.4.
„Securizat în mod corespunzător” înseamnă acele zone unde accesul este controlat măsuri tehnice corespunzătoare sau organizaţionale (ex. reglementări bine reglementate de acces prin care accesul/şederea persoanelor neautorizate este strict interzisă).
„Bine luminate” sunt în special acele zone unde sunt deja obligatorii prevederile privind securitatea industrială (pentru muncitori). Făcând abstracţie de acest lucru, sistemele de monitorizare tehnică corespunzătoare (ex. sistemele infraroşu) pot fi folosite.

Accesul restricţionat

Angajatorii pot reduce riscul din „interior” prin limitare accesului fiecărui angajat la locaţiile cheie, bunurile sau informaţiile necesare. Acest lucru se poate face prin mai multe feluri, în funcţie de natura domeniului.

Exemplele cuprind:

 • controlul fizic în cazul accesului la locaţiile de interes mare, mărfuri periculoase de mare risc, sisteme IT sau bunuri foarte scumpe;
 • cerând personalului să poarte continuu ecusoane de identificare cu fotografie.
 • controlul sau limitarea accesului nesupravegheat personalului contractat/al agenţiei către zonele private.
 • interzicerea deţinerii de bunuri personale pentru personalul contractat/al agenţiei în zonele sensibile.
 • fiecare membru al echipajului dintr-un vehicul ce transportă mărfuri periculoase trebuie să poarte asupra lor pe durata deplasării, mijloace de identificare, care să cuprindă şi fotografia persoanei în cauză.

Controlul de securitate asupra vehiculelor

Măsurile companiilor privind controalele de securitate asupra vehiculelor ce intră la sediile companiilor pot fi următoarele:

 • folosirea numerelor de ordine de înregistrare pentru descărcare şi încărcare.
 • identificarea echipajului prin documente oficiale de identificare.
 • verificarea calificărilor conducătorilor auto în conformitate cu legislaţia din domeniul transporturilor rutiere (după caz).
 • identificarea vehiculelor pe baza documentelor acestora.
 • verificarea documentaţiilor de încărcare şi descărcare, precum şi adresa destinatarului.
 • înregistrarea echipajului vehiculului, a vehiculului însuşi, a încărcăturii şi a destinaţiei.

Pregătirea privind securitatea

Pregătirea asupra conştientizării se va axa asupra naturii riscurilor de securitate, recunoaşterea riscurilor asupra securităţii, metodelor de adresare şi reducere a acestor riscuri şi acţiuni ce trebuie avute în vedere în cazul producerii unei lipse de securitate. Va cuprinde conştientizarea planurilor de securitate (după caz) în raport cu responsabilităţile şi îndatoririle persoanelor şi rolul acestora în implementarea planurilor de securitate.
Întreprinderile trebuie să ofere cursuri de pregătire privind problemele de securitate tuturor celor implicaţi în transportul mărfurilor periculoase. Aceştia trebuie să completeze periodic pregătirea iniţială cu cursuri de perfecţionare.

Pregătirea trebuie să se concentreze pe:

 • natura riscurilor privind securitatea;
 • recunoaşterea riscurilor privind securitatea;
 • cum să minimalizezi riscurile privind securitatea;
 • e trebuie făcut în cazul unei breşe în securitate.

Conducătorii auto şi alte categorii de personal implicate trebuie informaţi cu privire la acţiunile ce trebuie întreprinse în cazul unei deturnări sau atac criminal. Trebuie accentuat faptul că ei nu trebuie să se expună riscului în încercarea de a proteja vehiculul şi/sau încărcătura.

Securitatea pe drum

Conducătorii auto trebuie să raporteze orice situaţie neobişnuită administratorului şi, după caz, poliţiei. Tipul de situaţii pe care trebuie să le raporteze cuprind orice neregularitate în încărcare, încuiere sau sigilare, sau în documente, schimbări în instrucţiunile de distribuţie sau suspiciuni despre persoane sau vehicule.
Conducătorii auto trebuie să fie sfătuiţi să: Scoată cheia de contact, încuie uşile cabinei şi spaţiul de încărcare al vehiculului şi să activeze alarma sau imobilizatorul ori de câte ori trebuie să lase vehiculul nesupravegheat – chiar şi în momentul în care plăteşte combustibilul sau face o livrare;
Realimenteze imediat înainte de plecare;
Să-şi planifice traseul şi să evite pe cât posibil opririle. Conducătorul auto trebuie să evite opririle pentru ţigări, ziare, etc. aprovizionându-se cu acestea înainte de plecare;
Să nu lase niciodată fereastra deschisă când pleacă de lângă vehicul;
Să folosească locuri de parcare nocturnă planificate, securizate şi autorizate, acolo unde este posibil. Trebuie să i se solicite conducătorului auto chitanţe şi să i se ofere o listă de locuri de parcări nocturne, în funcţie de cât de vulnerabilă este încărcătura;
Să evite locurile de parcare nesigure;
Să încuie toate uşile în timp ce doarme în cabină;
Să blocheze spatele vehiculului într-un perete sau alt fel de bariere sigure pentru a preveni intrarea prin uşile din spate, însă să nu uite că rămân vulnerabile partea superioară şi cele laterale;
Să nu transporte niciodată persoane neautorizate;
Să nu lase niciodată vehiculul nesupravegheat într-o zonă izolată sau neiluminată în timpul nopţii. Să încerce să ţină vehiculul la vedere şi să aibă posibilitatea să ajungă repede la acesta;
Să contacteze dispeceratul ori de câte ori întâmpină o problemă, întârzie sau se produc modificări în codul prevăzut;
Să nu lase niciodată camionul sau remorca nesupravegheate, fie că sunt încărcate sau nu. Acestea pot fi lăsate doar în zonele de parcare pre-agreate, cu dispozitive de securitate autorizate, perfect funcţionale.

Planurile privind securitatea

Conţinutul planului de securitate trebuie bazat pe situaţia generală a companiei, nu pe transporturi în parte.
Există trei paşi în elaborarea planurilor de securitate.

Pasul 1

 • Identificarea tipurilor de ameninţare.
 • Ce spun ştirile despre climatul actual naţional sau internaţional, sau despre campaniile teroriste prezente?
 • Care este opinia forţelor de poliţie cu privire la posibilitatea unui atac terorist în zona de operaţiuni a organizaţiei?
 • Există ceva în cadrul organizaţiei – clădire, operaţiuni sau personal – care ar putea atrage un atac terorist?
 • Prin localizarea sa, poate suferi organizaţia pagube colaterale datorate unui atac asupra unui vecin mai predispus la astfel de atacuri?

Pasul 2

 • Identificarea bunurilor ce trebuie protejate şi în special în ce fel sunt acestea vulnerabile în faţa unui atac terorist.

Pasul 3

 • Identificarea măsurilor ce trebuie întreprinse în vederea reducerii riscului la un nivel acceptabil (dacă nu se poate elimina riscul cu totul).
 • Încheierea celor trei paşi trebuie să se regăsească în planurile privind securitatea.

Aveţi în vedere următorii factori importanţi: o persoană trebuie să fie însărcinată cu controlul general asupra planificării. Aceasta trebuie să aibă autoritatea de a asigura colaborarea dintre colegi şi, dacă este nevoie, să recomande extinderea măsurilor de protecţie.

De îndată ce planuri sunt realizate:

 • Ele trebuie urmate;
 • Trebuie revăzute astfel încât să reflecte schimbările din cadrul clădirilor şi al personalului;
 • Trebuie testate prin exerciţii regulate.

Planul trebuie să identifice şi să reducă riscurile cu privire la securitatea transportului mărfurilor periculoase. Trebuie avute în vedere tipurile şi cantităţile mărfurilor periculoase şi modul în care sunt acestea transportate.
Toate organizaţiile implicate în transportul mărfurilor periculoase de mare risc trebuie să se asigure că partenerii lor deţin un plan de securitate de rezervă.
Transportatorul, casa de expediţii şi destinatarul trebuie să coopereze unul cu altul şi cu autorităţile pentru schimba informaţii cu privire la ameninţări, aplicarea măsurilor de securitate şi să răspundă incidentelor de securitate.


» Citeste si:

1 comentariu la Plan de securitate – ADR

 • Marian

  Romanii sunt impovarati de datorii catre bancile Romane in special, si cu toate ca multi conducatori auto ori persoane ce-si desfasoara activitatea in acest domeniu cum ar fi taximetristii ori instructorii sunt de multe ori lasati fara servici din cauza ARR-istilor.care se poarta precum nazistii cu acesti oameni au o atitudine dictatoriala si total aroganta , acest ARR ar trebui sa fie DESFIINTAT deoarece si-a dovedit calitati mafiote, calitati de coruptie si de blocare totala a tot ce inseamna clasa mijlocie si a intreprinzatorului privat.

Comenteaza

 

 

 

Puteti folosi aceste tag-uri HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*