Introduceti adresa de email:

Sustinut de FeedBurner


Radierea unui autovehicul

RADIEREA LA SCHIMBAREA PROPRIETARULUI (vehicul instrainat)
Documente necesare:

Cerere tip ;
Cartea de identitate a vehiculului in care este inscris fostul proprietar;
Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare pentru fostul proprietar si semnaturile fostului si actualului proprietar
Trei exemplare completate ale certificatului de radiere ;
Documentul de identitate al solicitantului (original si copie) ;
Certificatul de inmatriculare semnat de fostul […]