Introduceti adresa de email:

Sustinut de FeedBurner


OUG 195/2002 - Republicata si Actualizata 2016

Ordonanta de Urgenta nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, Republicata si Actualizata 2016

CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Articolul 1
(1) Circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor si a celorlalte categorii de participanti la trafic, drepturile, obligatiile si raspunderile care revin persoanelor fizice si juridice, precum si atributiile unor autoritati ale administratiei publice, institutii si organizatii sunt […]

Codul Rutier se modifica din 8 august

Începând din 8 august 2013, vor intra în vigoare noile prevederi legislative ale Codului Rutier. Noile reguli se refera la interdictii si obligatii atât pentru biciclisti, cât si pentru conducatorii de mopede, precum si la schimbari privind examenul pentru permisul auto, unde proba teoretica va fi valabila timp de un an de la absolvire.

„Într-adevar, Hotarârea […]

Din 1 Iulie se majoreaza amenzile

Amenzile de circulatie vor creste de la 1 iulie 2013, astfel incat cea mai mica suma pe care o veti plati pentru incalcarea Codului rutier va fi de 160 de lei, iar cea mai mare poate ajunge si la 1600 de lei. Pentru persoanele juridice, amenzile de circulatie vor fi cuprinse intre 1680 de lei […]

Codul rutier s-ar putea modifica. Senatul a adoptat noi reglementari de circulatie

Mai multe propuneri legislative care aduc modificari legislatiei rutiere au fost adoptate tacit de Senat, in aceasta saptamana. Una dintre schimbarile adoptate de senatori se refera la pedepsirea cu cel putin 15 ani de inchisoare a a soferilor care conduc sub influenta alcoolui sau a stupefiantelor si produc accidente de circulatie cu victime.

» Citeste si:Nu […]

Capitolul X – Dispoziţii finale

Art.131. – În desfăşurarea activităţilor de prevenire a accidentelor rutiere, poliţia rutieră poate solicita sprijinul unor asociaţii profesionale şi al unor conducători de autovehicule, care consimt să participe voluntar la acestea, conform legii.

» Citeste si:Codul rutier s-ar putea modifica. Senatul a adoptat noi reglementari de circulatie

Capitolul IX – Atribuţii ale unor ministere şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice

Art.122. – Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului are următoarele atribuţii:
a) ia măsuri pentru menţinerea permanentă în stare tehnică bună a drumurilor pe care le administrează;
b) ia măsuri pentru instalarea, aplicarea şi întreţinerea mijloacelor de semnalizare rutieră, precum şi a echipamentelor destinate siguranţei circulaţiei pe drumurile din administrarea sa, cu respectarea standardelor în vigoare;

» Citeste si:Codul rutier […]

Capitolul VIII – Căi de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei

Art.118. – (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta.
(2) Plângerea suspendă executarea amenzilor şi a sancţiunilor contravenţionale complementare de la data înregistrării acesteia până la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii […]

Capitolul VII – Răspunderea contravenţională

Art.95. – (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, altele decât cele care întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni, constituie contravenţie şi se sancţionează cu avertisment ori cu amendă ca sancţiune principală şi, după caz, cu una dintre sancţiunile contravenţionale complementare prevăzute la art.96 alin.(2).

(2) Avertismentul constă în atenţionarea verbală sau scrisă a contravenientului, însoţită de […]