Introduceti adresa de email:

Sustinut de FeedBurner


Codul Rutier se modifica din 8 august

Începând din 8 august 2013, vor intra în vigoare noile prevederi legislative ale Codului Rutier. Noile reguli se refera la interdictii si obligatii atât pentru biciclisti, cât si pentru conducatorii de mopede, precum si la schimbari privind examenul pentru permisul auto, unde proba teoretica va fi valabila timp de un an de la absolvire.

„Într-adevar, Hotarârea […]

Propuneri de modificare a legislatiei rutiere

Legislatia rutiera s-ar putea modifica, astfel incat dispozitivele anti-radar sa fie  interzise prin lege, iar permisul de conducere al soferilor care nu isi achita amenzile de circulatie la timp sa poata fi suspendat pana la plata acestora. In plus, carnetul auto va putea fi obtinut numai de cei care au absolvit minimum zece clase, in […]

Capitolul X – Dispoziţii finale

Art.131. – În desfăşurarea activităţilor de prevenire a accidentelor rutiere, poliţia rutieră poate solicita sprijinul unor asociaţii profesionale şi al unor conducători de autovehicule, care consimt să participe voluntar la acestea, conform legii.

» Citeste si:Codul rutier s-ar putea modifica. Senatul a adoptat noi reglementari de circulatie

Capitolul IX – Atribuţii ale unor ministere şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice

Art.122. – Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului are următoarele atribuţii:
a) ia măsuri pentru menţinerea permanentă în stare tehnică bună a drumurilor pe care le administrează;
b) ia măsuri pentru instalarea, aplicarea şi întreţinerea mijloacelor de semnalizare rutieră, precum şi a echipamentelor destinate siguranţei circulaţiei pe drumurile din administrarea sa, cu respectarea standardelor în vigoare;

» Citeste si:Codul rutier […]

Capitolul VIII – Căi de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei

Art.118. – (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta.
(2) Plângerea suspendă executarea amenzilor şi a sancţiunilor contravenţionale complementare de la data înregistrării acesteia până la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii […]

Capitolul VII – Răspunderea contravenţională

Art.95. – (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, altele decât cele care întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni, constituie contravenţie şi se sancţionează cu avertisment ori cu amendă ca sancţiune principală şi, după caz, cu una dintre sancţiunile contravenţionale complementare prevăzute la art.96 alin.(2).

(2) Avertismentul constă în atenţionarea verbală sau scrisă a contravenientului, însoţită de […]

Capitolul VI – Infracţiuni şi pedepse

Art.84. – Nerespectarea dispoziţiilor privind circulaţia pe drumurile publice, care întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni, atrage răspunderea penală şi se sancţionează potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă.

» Citeste si:Codul rutier s-ar putea modifica. Senatul a adoptat noi reglementari de circulatie

Capitolul V – Reguli de circulaţie

SECŢIUNEA 1 – Obligaţiile participanţilor la trafic

Art.35. – (1) Participanţii la trafic trebuie să aibă un comportament care să nu afecteze fluenţa şi siguranţa circulaţiei, să nu pună în pericol viaţa sau integritatea corporală a persoanelor şi să nu aducă prejudicii proprietăţii publice ori private.

(2) Participanţii la trafic sunt obligaţi ca, la cererea poliţistului rutier, […]